Leviticus 14:39
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7725 [e]wə-šāḇוְשָׁ֥בAnd shall come againVerb
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֖ןthe priestNoun
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםthe dayNoun
7637 [e]haš-šə-ḇî-‘î;הַשְּׁבִיעִ֑יseventhAdj
7200 [e]wə-rā-’āhוְרָאָ֕הand shall examineVerb
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֛הand beholdPrt
6581 [e]pā-śāhפָּשָׂ֥ה[if] be spreadVerb
5061 [e]han-ne-ḡa‘הַנֶּ֖גַעthe plagueNoun
7023 [e]bə-qî-rōṯבְּקִירֹ֥תin the wallsNoun
1004 [e]hab-bā-yiṯ.הַבָּֽיִת׃of the houseNoun
Hebrew Texts
ויקרא 14:39 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשָׁ֥ב הַכֹּהֵ֖ן בַּיֹּ֣ום הַשְּׁבִיעִ֑י וְרָאָ֕ה וְהִנֵּ֛ה פָּשָׂ֥ה הַנֶּ֖גַע בְּקִירֹ֥ת הַבָּֽיִת׃

ויקרא 14:39 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושב הכהן ביום השביעי וראה והנה פשה הנגע בקירת הבית׃

Links
Leviticus 14:39Leviticus 14:39 Text AnalysisLeviticus 14:39 InterlinearLeviticus 14:39 MultilingualLeviticus 14:39 TSKLeviticus 14:39 Cross ReferencesLeviticus 14:39 Bible HubLeviticus 14:39 Biblia ParalelaLeviticus 14:39 Chinese BibleLeviticus 14:39 French BibleLeviticus 14:39 German Bible

Bible Hub
Leviticus 14:38
Top of Page
Top of Page