Leviticus 14:36
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6680 [e]wə-ṣiw-wāhוְצִוָּ֨הThen shall commandVerb
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֜ןthe priestNoun
6437 [e]ū-p̄in-nūוּפִנּ֣וּthat they emptyVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1004 [e]hab-ba-yiṯ,הַבַּ֗יִתthe houseNoun
2962 [e]bə-ṭe-remבְּטֶ֨רֶםbeforePrep
935 [e]yā-ḇōיָבֹ֤אgoes inVerb
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵן֙the priestNoun
7200 [e]lir-’ō-wṯלִרְא֣וֹתto examineVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5061 [e]han-ne-ḡa‘,הַנֶּ֔גַעthe plagueNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אthat notAdv
2930 [e]yiṭ-māיִטְמָ֖אmade uncleanVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
1004 [e]bab-bā-yiṯ;בַּבָּ֑יִתin the houseNoun
310 [e]wə-’a-ḥarוְאַ֥חַרand afterwardAdv
3651 [e]kênכֵּ֛ןthusAdj
935 [e]yā-ḇōיָבֹ֥אshall go inVerb
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֖ןthe priestNoun
7200 [e]lir-’ō-wṯלִרְא֥וֹתto examineVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1004 [e]hab-bā-yiṯ.הַבָּֽיִת׃the houseNoun
Hebrew Texts
ויקרא 14:36 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְצִוָּ֨ה הַכֹּהֵ֜ן וּפִנּ֣וּ אֶת־הַבַּ֗יִת בְּטֶ֨רֶם יָבֹ֤א הַכֹּהֵן֙ לִרְאֹ֣ות אֶת־הַנֶּ֔גַע וְלֹ֥א יִטְמָ֖א כָּל־אֲשֶׁ֣ר בַּבָּ֑יִת וְאַ֥חַר כֵּ֛ן יָבֹ֥א הַכֹּהֵ֖ן לִרְאֹ֥ות אֶת־הַבָּֽיִת׃

ויקרא 14:36 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וצוה הכהן ופנו את־הבית בטרם יבא הכהן לראות את־הנגע ולא יטמא כל־אשר בבית ואחר כן יבא הכהן לראות את־הבית׃

Links
Leviticus 14:36Leviticus 14:36 Text AnalysisLeviticus 14:36 InterlinearLeviticus 14:36 MultilingualLeviticus 14:36 TSKLeviticus 14:36 Cross ReferencesLeviticus 14:36 Bible HubLeviticus 14:36 Biblia ParalelaLeviticus 14:36 Chinese BibleLeviticus 14:36 French BibleLeviticus 14:36 German Bible

Bible Hub
Leviticus 14:35
Top of Page
Top of Page