Leviticus 13:57
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]wə-’im-וְאִם־and ifConj
7200 [e]tê-rā-’ehתֵּרָאֶ֨הit appearsVerb
5750 [e]‘ō-wḏע֜וֹדstillSubst
899 [e]bab-be-ḡeḏבַּ֠בֶּגֶדin the garmentNoun
176 [e]’ōw-אֽוֹ־eitherConj
8359 [e]ḇaš-šə-ṯîבַשְּׁתִ֤יin the warpNoun
176 [e]’ōw-אֽוֹ־orConj
6154 [e]ḇā-‘ê-reḇבָעֵ֙רֶב֙in the woofNoun
176 [e]’ōwא֣וֹorConj
3605 [e]ḇə-ḵāl-בְכָל־in anyNoun
3627 [e]kə-lî-כְּלִי־thingNoun
5785 [e]‘ō-wr,ע֔וֹרof skinNoun
6524 [e]pō-ra-ḥaṯפֹּרַ֖חַתa spreadingVerb
1931 [e]הִ֑ואit [is]Pro
784 [e]bā-’êšבָּאֵ֣שׁin the fireNoun
8313 [e]tiś-rə-p̄en-nū,תִּשְׂרְפֶ֔נּוּyou shall burnVerb
853 [e]’êṯאֵ֥ת - Acc
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־that whichPrt
  bōwבּ֖וֹinPrep
5061 [e]han-nā-ḡa‘.הַנָּֽגַע׃the plague [is]Noun
Hebrew Texts
ויקרא 13:57 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִם־תֵּרָאֶ֨ה עֹ֜וד בַּ֠בֶּגֶד אֹֽו־בַשְּׁתִ֤י אֹֽו־בָעֵ֙רֶב֙ אֹ֣ו בְכָל־כְּלִי־עֹ֔ור פֹּרַ֖חַת הִ֑וא בָּאֵ֣שׁ תִּשְׂרְפֶ֔נּוּ אֵ֥ת אֲשֶׁר־בֹּ֖ו הַנָּֽגַע׃

ויקרא 13:57 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם־תראה עוד בבגד או־בשתי או־בערב או בכל־כלי־עור פרחת הוא באש תשרפנו את אשר־בו הנגע׃

Links
Leviticus 13:57Leviticus 13:57 Text AnalysisLeviticus 13:57 InterlinearLeviticus 13:57 MultilingualLeviticus 13:57 TSKLeviticus 13:57 Cross ReferencesLeviticus 13:57 Bible HubLeviticus 13:57 Biblia ParalelaLeviticus 13:57 Chinese BibleLeviticus 13:57 French BibleLeviticus 13:57 German Bible

Bible Hub
Leviticus 13:56
Top of Page
Top of Page