Leviticus 13:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]wə-rā-’ā-hūוְרָאָ֙הוּ֙And shall seeVerb
3548 [e]hak-kō-hên,הַכֹּהֵ֔ןthe priestNoun
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֛הand beholdPrt
2015 [e]neh-paḵנֶהְפַּ֥ךְ[if] be turnedVerb
5061 [e]han-ne-ḡa‘הַנֶּ֖גַעthe plagueNoun
3836 [e]lə-lā-ḇān;לְלָבָ֑ןto whiteAdj
2891 [e]wə-ṭi-harוְטִהַ֧רthen shall pronounce cleanVerb
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֛ןthe priestNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5061 [e]han-ne-ḡa‘הַנֶּ֖גַע[him who has] the plagueNoun
2889 [e]ṭā-hō-wrטָה֥וֹרcleanAdj
1931 [e]hū.הֽוּא׃he [is]Pro
  פ -  
Hebrew Texts
ויקרא 13:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְרָאָ֙הוּ֙ הַכֹּהֵ֔ן וְהִנֵּ֛ה נֶהְפַּ֥ךְ הַנֶּ֖גַע לְלָבָ֑ן וְטִהַ֧ר הַכֹּהֵ֛ן אֶת־הַנֶּ֖גַע טָהֹ֥ור הֽוּא׃ פ

ויקרא 13:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וראהו הכהן והנה נהפך הנגע ללבן וטהר הכהן את־הנגע טהור הוא׃ פ

Links
Leviticus 13:17Leviticus 13:17 Text AnalysisLeviticus 13:17 InterlinearLeviticus 13:17 MultilingualLeviticus 13:17 TSKLeviticus 13:17 Cross ReferencesLeviticus 13:17 Bible HubLeviticus 13:17 Biblia ParalelaLeviticus 13:17 Chinese BibleLeviticus 13:17 French BibleLeviticus 13:17 German Bible

Bible Hub
Leviticus 13:16
Top of Page
Top of Page