Leviticus 13:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]wə-rā-’āhוְרָאָ֣הAnd shall seeVerb
3548 [e]hak-kō-hên,הַכֹּהֵ֗ןthe priestNoun
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֤הand beholdPrt
7613 [e]śə-’êṯ-שְׂאֵת־[if] the swellingNoun
3836 [e]lə-ḇā-nāhלְבָנָה֙white [is]Adj
5785 [e]bā-‘ō-wr,בָּע֔וֹרin the skinNoun
1931 [e]wə-hîוְהִ֕יאand itPro
2015 [e]hā-p̄ə-ḵāhהָפְכָ֖הhas turnedVerb
8181 [e]śê-‘ārשֵׂעָ֣רthe hairNoun
3836 [e]lā-ḇān;לָבָ֑ןwhiteAdj
4241 [e]ū-miḥ-yaṯוּמִֽחְיַ֛תand liveNoun
1320 [e]bā-śārבָּשָׂ֥רfleshNoun
2416 [e]ḥayחַ֖יrawAdj
7613 [e]baś-’êṯ.בַּשְׂאֵֽת׃in the swellingNoun
Hebrew Texts
ויקרא 13:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְרָאָ֣ה הַכֹּהֵ֗ן וְהִנֵּ֤ה שְׂאֵת־לְבָנָה֙ בָּעֹ֔ור וְהִ֕יא הָפְכָ֖ה שֵׂעָ֣ר לָבָ֑ן וּמִֽחְיַ֛ת בָּשָׂ֥ר חַ֖י בַּשְׂאֵֽת׃

ויקרא 13:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וראה הכהן והנה שאת־לבנה בעור והיא הפכה שער לבן ומחית בשר חי בשאת׃

Links
Leviticus 13:10Leviticus 13:10 Text AnalysisLeviticus 13:10 InterlinearLeviticus 13:10 MultilingualLeviticus 13:10 TSKLeviticus 13:10 Cross ReferencesLeviticus 13:10 Bible HubLeviticus 13:10 Biblia ParalelaLeviticus 13:10 Chinese BibleLeviticus 13:10 French BibleLeviticus 13:10 German Bible

Bible Hub
Leviticus 13:9
Top of Page
Top of Page