Leviticus 11:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5375 [e]wə-han-nō-śêוְהַנֹּשֵׂא֙And he who bearsVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5038 [e]niḇ-lā-ṯām,נִבְלָתָ֔םthe carcassNoun
3526 [e]yə-ḵab-bêsיְכַבֵּ֥סof them shall washVerb
899 [e]bə-ḡā-ḏāwבְּגָדָ֖יוhis clothesNoun
2930 [e]wə-ṭā-mêוְטָמֵ֣אand be uncleanVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
6153 [e]hā-‘ā-reḇ;הָעָ֑רֶבthe eveningNoun
2931 [e]ṭə-mê-’îmטְמֵאִ֥יםuncleanAdj
1992 [e]hêm-māhהֵ֖מָּהthey [are]Pro
  lā-ḵem.לָכֶֽם׃to youPrep
  sס -  
Hebrew Texts
ויקרא 11:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַנֹּשֵׂא֙ אֶת־נִבְלָתָ֔ם יְכַבֵּ֥ס בְּגָדָ֖יו וְטָמֵ֣א עַד־הָעָ֑רֶב טְמֵאִ֥ים הֵ֖מָּה לָכֶֽם׃ ס

ויקרא 11:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והנשא את־נבלתם יכבס בגדיו וטמא עד־הערב טמאים המה לכם׃ ס

Links
Leviticus 11:28Leviticus 11:28 Text AnalysisLeviticus 11:28 InterlinearLeviticus 11:28 MultilingualLeviticus 11:28 TSKLeviticus 11:28 Cross ReferencesLeviticus 11:28 Bible HubLeviticus 11:28 Biblia ParalelaLeviticus 11:28 Chinese BibleLeviticus 11:28 French BibleLeviticus 11:28 German Bible

Bible Hub
Leviticus 11:27
Top of Page
Top of Page