Leviticus 1:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]wə-nā-ṯə-nūוְ֠נָתְנוּAnd shall putVerb
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֨יthe sonsNoun
175 [e]’a-hă-rōnאַהֲרֹ֧ןof AaronNoun
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֛ןthe priestNoun
784 [e]’êšאֵ֖שׁfireNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
4196 [e]ham-miz-bê-aḥ;הַמִּזְבֵּ֑חַthe altarNoun
6186 [e]wə-‘ā-rə-ḵūוְעָרְכ֥וּand in orderVerb
6086 [e]‘ê-ṣîmעֵצִ֖יםlay the woodNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
784 [e]hā-’êš.הָאֵֽשׁ׃the fireNoun
Hebrew Texts
ויקרא 1:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְ֠נָתְנוּ בְּנֵ֨י אַהֲרֹ֧ן הַכֹּהֵ֛ן אֵ֖שׁ עַל־הַמִּזְבֵּ֑חַ וְעָרְכ֥וּ עֵצִ֖ים עַל־הָאֵֽשׁ׃

ויקרא 1:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונתנו בני אהרן הכהן אש על־המזבח וערכו עצים על־האש׃

Links
Leviticus 1:7Leviticus 1:7 Text AnalysisLeviticus 1:7 InterlinearLeviticus 1:7 MultilingualLeviticus 1:7 TSKLeviticus 1:7 Cross ReferencesLeviticus 1:7 Bible HubLeviticus 1:7 Biblia ParalelaLeviticus 1:7 Chinese BibleLeviticus 1:7 French BibleLeviticus 1:7 German Bible

Bible Hub
Leviticus 1:6
Top of Page
Top of Page