Lamentations 4:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2403 [e]mê-ḥaṭ-ṭōṯמֵֽחַטֹּ֣אתof the sinsNoun
5030 [e]nə-ḇî-’e-hā,נְבִיאֶ֔יהָof her prophetsNoun
5771 [e]‘ă-wō-nō-wṯעֲוֹנ֖וֹתthe iniquitiesNoun
3548 [e]kō-hă-ne-hā;כֹּהֲנֶ֑יהָof her priestsNoun
8210 [e]haš-šō-p̄ə-ḵîmהַשֹּׁפְכִ֥יםthat have shedVerb
7130 [e]bə-qir-bāhבְּקִרְבָּ֖הּin her midstNoun
1818 [e]damדַּ֥םthe bloodNoun
6662 [e]ṣad-dî-qîm.צַדִּיקִֽים׃of the justAdj
  sס -  
Hebrew Texts
איכה 4:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מֵֽחַטֹּ֣את נְבִיאֶ֔יהָ עֲוֹנֹ֖ות כֹּהֲנֶ֑יהָ הַשֹּׁפְכִ֥ים בְּקִרְבָּ֖הּ דַּ֥ם צַדִּיקִֽים׃ ס

איכה 4:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מחטאת נביאיה עונות כהניה השפכים בקרבה דם צדיקים׃ ס

Links
Lamentations 4:13Lamentations 4:13 Text AnalysisLamentations 4:13 InterlinearLamentations 4:13 MultilingualLamentations 4:13 TSKLamentations 4:13 Cross ReferencesLamentations 4:13 Bible HubLamentations 4:13 Biblia ParalelaLamentations 4:13 Chinese BibleLamentations 4:13 French BibleLamentations 4:13 German Bible

Bible Hub
Lamentations 4:12
Top of Page
Top of Page