Judges 5:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3027 [e]yā-ḏāhיָדָהּ֙handNoun
3489 [e]lay-yā-ṯêḏלַיָּתֵ֣דfor the tentNoun
7971 [e]tiš-laḥ-nāh,תִּשְׁלַ֔חְנָהShe put herVerb
3225 [e]wî-mî-nāhוִֽימִינָ֖הּright handNoun
1989 [e]lə-hal-mūṯלְהַלְמ֣וּתhammerNoun
6001 [e]‘ă-mê-lîm;עֲמֵלִ֑יםof the workmenNoun
1986 [e]wə-hā-lə-māhוְהָלְמָ֤הand with the hammer she struckVerb
5516 [e]sî-sə-rāסִֽיסְרָא֙SiseraNoun
4277 [e]mā-ḥă-qāhמָחֲקָ֣הshe struck offVerb
7218 [e]rō-šōw,רֹאשׁ֔וֹhis headNoun
4272 [e]ū-mā-ḥă-ṣāhוּמָחֲצָ֥הwhen she had piercedVerb
2498 [e]wə-ḥā-lə-p̄āhוְחָלְפָ֖הand stricken throughVerb
7541 [e]raq-qā-ṯōw.רַקָּתֽוֹ׃his templesNoun
Hebrew Texts
שופטים 5:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יָדָהּ֙ לַיָּתֵ֣ד תִּשְׁלַ֔חְנָה וִֽימִינָ֖הּ לְהַלְמ֣וּת עֲמֵלִ֑ים וְהָלְמָ֤ה סִֽיסְרָא֙ מָחֲקָ֣ה רֹאשֹׁ֔ו וּמָחֲצָ֥ה וְחָלְפָ֖ה רַקָּתֹֽו׃

שופטים 5:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ידה ליתד תשלחנה וימינה להלמות עמלים והלמה סיסרא מחקה ראשו ומחצה וחלפה רקתו׃

Links
Judges 5:26Judges 5:26 Text AnalysisJudges 5:26 InterlinearJudges 5:26 MultilingualJudges 5:26 TSKJudges 5:26 Cross ReferencesJudges 5:26 Bible HubJudges 5:26 Biblia ParalelaJudges 5:26 Chinese BibleJudges 5:26 French BibleJudges 5:26 German Bible

Bible Hub
Judges 5:25
Top of Page
Top of Page