Judges 4:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֣הbeholdPrt
1301 [e]ḇā-rāqבָרָק֮as BarakNoun
7291 [e]rō-ḏêp̄רֹדֵ֣ףpursuedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5516 [e]sî-sə-rāסִֽיסְרָא֒SiseraNoun
3318 [e]wat-tê-ṣêוַתֵּצֵ֤אand came outVerb
3278 [e]yā-‘êlיָעֵל֙JaelNoun
7125 [e]liq-rā-ṯōw,לִקְרָאת֔וֹto meet himNoun
559 [e]wat-tō-merוַתֹּ֣אמֶרand saidVerb
  lōw,ל֔וֹto himPrep
1980 [e]lêḵלֵ֣ךְComeVerb
7200 [e]wə-’ar-’e-kā,וְאַרְאֶ֔ךָּand I will show youVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
376 [e]hā-’îšהָאִ֖ישׁthe manNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־whomPrt
859 [e]’at-tāhאַתָּ֣הyouPro
1245 [e]mə-ḇaq-qêš;מְבַקֵּ֑שׁseekVerb
935 [e]way-yā-ḇōוַיָּבֹ֣אwhen he cameVerb
413 [e]’ê-le-hā,אֵלֶ֔יהָintoPrep
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֤הand beholdPrt
5516 [e]sî-sə-rāסִֽיסְרָא֙[tent] SiseraNoun
5307 [e]nō-p̄êlנֹפֵ֣לlayVerb
4191 [e]mêṯ,מֵ֔תdeadVerb
3489 [e]wə-hay-yā-ṯêḏוְהַיָּתֵ֖דand the nailNoun
7541 [e]bə-raq-qā-ṯōw.בְּרַקָּתֽוֹ׃in his templeNoun
Hebrew Texts
שופטים 4:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִנֵּ֣ה בָרָק֮ רֹדֵ֣ף אֶת־סִֽיסְרָא֒ וַתֵּצֵ֤א יָעֵל֙ לִקְרָאתֹ֔ו וַתֹּ֣אמֶר לֹ֔ו לֵ֣ךְ וְאַרְאֶ֔ךָּ אֶת־הָאִ֖ישׁ אֲשֶׁר־אַתָּ֣ה מְבַקֵּ֑שׁ וַיָּבֹ֣א אֵלֶ֔יהָ וְהִנֵּ֤ה סִֽיסְרָא֙ נֹפֵ֣ל מֵ֔ת וְהַיָּתֵ֖ד בְּרַקָּתֹֽו׃

שופטים 4:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והנה ברק רדף את־סיסרא ותצא יעל לקראתו ותאמר לו לך ואראך את־האיש אשר־אתה מבקש ויבא אליה והנה סיסרא נפל מת והיתד ברקתו׃

Links
Judges 4:22Judges 4:22 Text AnalysisJudges 4:22 InterlinearJudges 4:22 MultilingualJudges 4:22 TSKJudges 4:22 Cross ReferencesJudges 4:22 Bible HubJudges 4:22 Biblia ParalelaJudges 4:22 Chinese BibleJudges 4:22 French BibleJudges 4:22 German Bible

Bible Hub
Judges 4:21
Top of Page
Top of Page