Judges 21:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּֽאמְרוּ֙And saidVerb
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
4310 [e]מִ֠יWhoPro
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
5927 [e]‘ā-lāhעָלָ֧הdo .. .. ..Verb
6951 [e]ḇaq-qā-hālבַקָּהָ֛לwith the congregationNoun
3605 [e]mik-kālמִכָּל־among allNoun
7626 [e]šiḇ-ṭêשִׁבְטֵ֥י[is there] the tribesNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הthe LORDNoun
3588 [e]כִּי֩ForConj
7621 [e]haš-šə-ḇū-‘āhהַשְּׁבוּעָ֨הa oathNoun
1419 [e]hag-gə-ḏō-w-lāhהַגְּדוֹלָ֜הgreatAdj
1961 [e]hā-yə-ṯāh,הָיְתָ֗הthey had madeVerb
834 [e]la-’ă-šerלַ֠אֲשֶׁרconcerning him whoPrt
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
5927 [e]‘ā-lāhעָלָ֨הdo .. .. ..Verb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֧הthe LORDNoun
4709 [e]ham-miṣ-pāhהַמִּצְפָּ֛הto MizpehNoun
559 [e]lê-mōrלֵאמֹ֖רsayingVerb
4191 [e]mō-wṯמ֥וֹתHe shall surelyVerb
4191 [e]yū-māṯ.יוּמָֽת׃be put to deathVerb
Hebrew Texts
שופטים 21:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּֽאמְרוּ֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל מִ֠י אֲשֶׁ֨ר לֹא־עָלָ֧ה בַקָּהָ֛ל מִכָּל־שִׁבְטֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל אֶל־יְהוָ֑ה כִּי֩ הַשְּׁבוּעָ֨ה הַגְּדֹולָ֜ה הָיְתָ֗ה לַ֠אֲשֶׁר לֹא־עָלָ֨ה אֶל־יְהוָ֧ה הַמִּצְפָּ֛ה לֵאמֹ֖ר מֹ֥ות יוּמָֽת׃

שופטים 21:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו בני ישראל מי אשר לא־עלה בקהל מכל־שבטי ישראל אל־יהוה כי השבועה הגדולה היתה לאשר לא־עלה אל־יהוה המצפה לאמר מות יומת׃

Links
Judges 21:5Judges 21:5 Text AnalysisJudges 21:5 InterlinearJudges 21:5 MultilingualJudges 21:5 TSKJudges 21:5 Cross ReferencesJudges 21:5 Bible HubJudges 21:5 Biblia ParalelaJudges 21:5 Chinese BibleJudges 21:5 French BibleJudges 21:5 German Bible

Bible Hub
Judges 21:4
Top of Page
Top of Page