Judges 20:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּ֡הNowAdv
5414 [e]tə-nūתְּנוּ֩therefore deliverVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
376 [e]hā-’ă-nā-šîmהָאֲנָשִׁ֨יםthe menNoun
1121 [e]bə-nê-בְּנֵֽי־the childrenNoun
1100 [e]ḇə-lî-ya-‘alבְלִיַּ֜עַלof BelialNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רthatPrt
1390 [e]bag-giḇ-‘āhבַּגִּבְעָה֙in GibeahNoun
4191 [e]ū-nə-mî-ṯêm,וּנְמִיתֵ֔םthat we may put them to deathVerb
1197 [e]ū-nə-ḇa-‘ă-rāhוּנְבַעֲרָ֥הand put awayVerb
7451 [e]rā-‘āhרָעָ֖הevilAdj
3478 [e]mî-yiś-rā-’êl;מִיִּשְׂרָאֵ֑לfrom IsraelNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֤אand notAdv
14 [e]’ā-ḇūאָבוּ֙do wouldVerb
1121 [e](bə-nê(בְּנֵ֣י - Noun
  q)ק) -  
1144 [e]bin-yā-min,בִּנְיָמִ֔ןof BenjaminNoun
8085 [e]liš-mō-a‘לִשְׁמֹ֕עַnot ListenVerb
6963 [e]bə-qō-wlבְּק֖וֹלto the voiceNoun
251 [e]’ă-ḥê-hemאֲחֵיהֶ֥םof their brothersNoun
1121 [e]bə-nê-בְּנֵֽי־But the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
שופטים 20:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֡ה תְּנוּ֩ אֶת־הָאֲנָשִׁ֨ים בְּנֵֽי־בְלִיַּ֜עַל אֲשֶׁ֤ר בַּגִּבְעָה֙ וּנְמִיתֵ֔ם וּנְבַעֲרָ֥ה רָעָ֖ה מִיִּשְׂרָאֵ֑ל וְלֹ֤א אָבוּ֙ (בְּנֵ֣י ק) בִּנְיָמִ֔ן לִשְׁמֹ֕עַ בְּקֹ֖ול אֲחֵיהֶ֥ם בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵֽל׃

שופטים 20:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה תנו את־האנשים בני־בליעל אשר בגבעה ונמיתם ונבערה רעה מישראל ולא אבו (בני ק) בנימן לשמע בקול אחיהם בני־ישראל׃

Links
Judges 20:13Judges 20:13 Text AnalysisJudges 20:13 InterlinearJudges 20:13 MultilingualJudges 20:13 TSKJudges 20:13 Cross ReferencesJudges 20:13 Bible HubJudges 20:13 Biblia ParalelaJudges 20:13 Chinese BibleJudges 20:13 French BibleJudges 20:13 German Bible

Bible Hub
Judges 20:12
Top of Page
Top of Page