Judges 2:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]wə-ḵî-וְכִֽי־whenConj
6965 [e]hê-qîmהֵקִ֨יםraisedVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֥ה ׀the LORDNoun
  lā-hemלָהֶם֮toPrep
8199 [e]šō-p̄ə-ṭîmשֹֽׁפְטִים֒judgesVerb
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֤הthen wasVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
8199 [e]haš-šō-p̄êṭ,הַשֹּׁפֵ֔טthe judgeVerb
3467 [e]wə-hō-wō-šî-‘āmוְהֽוֹשִׁיעָם֙and delivered themVerb
3027 [e]mî-yaḏמִיַּ֣דout of the handNoun
341 [e]’ō-yə-ḇê-hem,אֹֽיְבֵיהֶ֔םof their enemiesNoun
3605 [e]kōlכֹּ֖לallNoun
3117 [e]yə-mêיְמֵ֣יthe daysNoun
8199 [e]haš-šō-w-p̄êṭ;הַשּׁוֹפֵ֑טof the judgeVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
5162 [e]yin-nā-ḥêmיִנָּחֵ֤םit repentedVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
5009 [e]min-na-’ă-qā-ṯām,מִנַּֽאֲקָתָ֔םby their groaningNoun
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֥יby reason of themNoun
3905 [e]lō-ḥă-ṣê-hemלֹחֲצֵיהֶ֖םof those who oppressedVerb
1766 [e]wə-ḏō-ḥă-qê-hem.וְדֹחֲקֵיהֶֽם׃And them and mistreatedVerb
Hebrew Texts
שופטים 2:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכִֽי־הֵקִ֨ים יְהוָ֥ה ׀ לָהֶם֮ שֹֽׁפְטִים֒ וְהָיָ֤ה יְהוָה֙ עִם־הַשֹּׁפֵ֔ט וְהֹֽושִׁיעָם֙ מִיַּ֣ד אֹֽיְבֵיהֶ֔ם כֹּ֖ל יְמֵ֣י הַשֹּׁופֵ֑ט כִּֽי־יִנָּחֵ֤ם יְהוָה֙ מִנַּֽאֲקָתָ֔ם מִפְּנֵ֥י לֹחֲצֵיהֶ֖ם וְדֹחֲקֵיהֶֽם׃

שופטים 2:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכי־הקים יהוה ׀ להם שפטים והיה יהוה עם־השפט והושיעם מיד איביהם כל ימי השופט כי־ינחם יהוה מנאקתם מפני לחציהם ודחקיהם׃

Links
Judges 2:18Judges 2:18 Text AnalysisJudges 2:18 InterlinearJudges 2:18 MultilingualJudges 2:18 TSKJudges 2:18 Cross ReferencesJudges 2:18 Bible HubJudges 2:18 Biblia ParalelaJudges 2:18 Chinese BibleJudges 2:18 French BibleJudges 2:18 German Bible

Bible Hub
Judges 2:17
Top of Page
Top of Page