Judges 19:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרAnd he saidVerb
413 [e]’ê-lāw,אֵלָ֗יוunto [are]Prep
5674 [e]‘ō-ḇə-rîmעֹבְרִ֨יםpassing himVerb
587 [e]’ă-naḥ-nūאֲנַ֜חְנוּWePro
  mib-bêṯ-מִבֵּֽית־fromPrep
1035 [e]le-ḥemלֶ֣חֶםBethlehemNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָה֮in JudahNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־towardPrep
3411 [e]yar-kə-ṯêיַרְכְּתֵ֣יthe sideNoun
2022 [e]har-הַר־of mountNoun
669 [e]’ep̄-ra-yimאֶפְרַיִם֒EphraimNoun
8033 [e]miš-šāmמִשָּׁ֣םfrom thereAdv
595 [e]’ā-nō-ḵî,אָנֹ֔כִיI [am]Pro
1980 [e]wā-’ê-lêḵוָאֵלֵ֕ךְ[am now] and I wentVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
  bêṯבֵּ֥יתinPrep
1035 [e]le-ḥemלֶ֖חֶםto BethlehemNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh;יְהוּדָ֑הin JudahNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1004 [e]bêṯבֵּ֤יתto my houseNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙of the LORDNoun
589 [e]’ă-nîאֲנִ֣יbut IPro
1980 [e]hō-lêḵ,הֹלֵ֔ךְgoingVerb
369 [e]wə-’ênוְאֵ֣יןand there noPrt
376 [e]’îš,אִ֔ישׁ[is] manNoun
622 [e]mə-’as-sêp̄מְאַסֵּ֥ףthat receivesVerb
853 [e]’ō-w-ṯîאוֹתִ֖יmeAcc
1004 [e]hab-bā-yə-ṯāh.הַבָּֽיְתָה׃to houseNoun
Hebrew Texts
שופטים 19:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר אֵלָ֗יו עֹבְרִ֨ים אֲנַ֜חְנוּ מִבֵּֽית־לֶ֣חֶם יְהוּדָה֮ עַד־יַרְכְּתֵ֣י הַר־אֶפְרַיִם֒ מִשָּׁ֣ם אָנֹ֔כִי וָאֵלֵ֕ךְ עַד־בֵּ֥ית לֶ֖חֶם יְהוּדָ֑ה וְאֶת־בֵּ֤ית יְהוָה֙ אֲנִ֣י הֹלֵ֔ךְ וְאֵ֣ין אִ֔ישׁ מְאַסֵּ֥ף אֹותִ֖י הַבָּֽיְתָה׃

שופטים 19:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר אליו עברים אנחנו מבית־לחם יהודה עד־ירכתי הר־אפרים משם אנכי ואלך עד־בית לחם יהודה ואת־בית יהוה אני הלך ואין איש מאסף אותי הביתה׃

Links
Judges 19:18Judges 19:18 Text AnalysisJudges 19:18 InterlinearJudges 19:18 MultilingualJudges 19:18 TSKJudges 19:18 Cross ReferencesJudges 19:18 Bible HubJudges 19:18 Biblia ParalelaJudges 19:18 Chinese BibleJudges 19:18 French BibleJudges 19:18 German Bible

Bible Hub
Judges 19:17
Top of Page
Top of Page