Judges 18:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֤וּand saidVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָיו֙untoPrep
1121 [e]bə-nê-בְּנֵי־the childrenNoun
1835 [e]ḏān,דָ֔ןof Dan himNoun
408 [e]’al-אַל־notAdv
8085 [e]taš-ma‘תַּשְׁמַ֥עdo let be heardVerb
6963 [e]qō-wl-ḵāקוֹלְךָ֖your voiceNoun
5973 [e]‘im-mā-nū;עִמָּ֑נוּamong usPrep
6435 [e]pen-פֶּֽן־lestConj
6293 [e]yip̄-gə-‘ūיִפְגְּע֣וּrunVerb
  ḇā-ḵem,בָכֶ֗םinPrep
376 [e]’ă-nā-šîmאֲנָשִׁים֙fellowsNoun
4751 [e]mā-rêמָ֣רֵיangryAdj
5315 [e]ne-p̄eš,נֶ֔פֶשׁ.. .. ..Noun
622 [e]wə-’ā-sap̄-tāhוְאָסַפְתָּ֥הand you loseVerb
5315 [e]nap̄-šə-ḵāנַפְשְׁךָ֖your lifeNoun
5315 [e]wə-ne-p̄ešוְנֶ֥פֶשׁand with the livesNoun
1004 [e]bê-ṯe-ḵā.בֵּיתֶֽךָ׃of your householdNoun
Hebrew Texts
שופטים 18:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְר֤וּ אֵלָיו֙ בְּנֵי־דָ֔ן אַל־תַּשְׁמַ֥ע קֹולְךָ֖ עִמָּ֑נוּ פֶּֽן־יִפְגְּע֣וּ בָכֶ֗ם אֲנָשִׁים֙ מָ֣רֵי נֶ֔פֶשׁ וְאָסַפְתָּ֥ה נַפְשְׁךָ֖ וְנֶ֥פֶשׁ בֵּיתֶֽךָ׃

שופטים 18:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו אליו בני־דן אל־תשמע קולך עמנו פן־יפגעו בכם אנשים מרי נפש ואספתה נפשך ונפש ביתך׃

Links
Judges 18:25Judges 18:25 Text AnalysisJudges 18:25 InterlinearJudges 18:25 MultilingualJudges 18:25 TSKJudges 18:25 Cross ReferencesJudges 18:25 Bible HubJudges 18:25 Biblia ParalelaJudges 18:25 Chinese BibleJudges 18:25 French BibleJudges 18:25 German Bible

Bible Hub
Judges 18:24
Top of Page
Top of Page