Judges 15:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרAnd said herVerb
1 [e]’ā-ḇî-hā,אָבִ֗יהָfatherNoun
559 [e]’ā-mōrאָמֹ֤רI trulyVerb
559 [e]’ā-mar-tîאָמַ֙רְתִּי֙thoughtVerb
3588 [e]kî-כִּי־thatConj
8130 [e]śā-nōשָׂנֹ֣אyou had utterlyVerb
8130 [e]śə-nê-ṯāh,שְׂנֵאתָ֔הּhated herVerb
5414 [e]wā-’et-tə-nen-nāhוָאֶתְּנֶ֖נָּהtherefore I gave herVerb
4828 [e]lə-mê-rê-‘e-ḵā;לְמֵרֵעֶ֑ךָto your companionNoun
3808 [e]hă-lōהֲלֹ֨אnotAdv
269 [e]’ă-ḥō-ṯāhאֲחֹתָ֤הּsisterNoun
6996 [e]haq-qə-ṭan-nāhהַקְּטַנָּה֙[is] her youngerAdj
2896 [e]ṭō-w-ḇāhטוֹבָ֣הfairerAdj
4480 [e]mim-men-nāh,מִמֶּ֔נָּהthanPrep
1961 [e]tə-hî-תְּהִי־she? take herVerb
4994 [e]נָ֥אI prayInj
  lə-ḵāלְךָ֖toPrep
8478 [e]taḥ-te-hā.תַּחְתֶּֽיהָ׃insteadNoun
Hebrew Texts
שופטים 15:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר אָבִ֗יהָ אָמֹ֤ר אָמַ֙רְתִּי֙ כִּי־שָׂנֹ֣א שְׂנֵאתָ֔הּ וָאֶתְּנֶ֖נָּה לְמֵרֵעֶ֑ךָ הֲלֹ֨א אֲחֹתָ֤הּ הַקְּטַנָּה֙ טֹובָ֣ה מִמֶּ֔נָּה תְּהִי־נָ֥א לְךָ֖ תַּחְתֶּֽיהָ׃

שופטים 15:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר אביה אמר אמרתי כי־שנא שנאתה ואתננה למרעך הלא אחתה הקטנה טובה ממנה תהי־נא לך תחתיה׃

Links
Judges 15:2Judges 15:2 Text AnalysisJudges 15:2 InterlinearJudges 15:2 MultilingualJudges 15:2 TSKJudges 15:2 Cross ReferencesJudges 15:2 Bible HubJudges 15:2 Biblia ParalelaJudges 15:2 Chinese BibleJudges 15:2 French BibleJudges 15:2 German Bible

Bible Hub
Judges 15:1
Top of Page
Top of Page