Judges 14:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1 [e]wə-’ā-ḇîwוְאָבִ֨יוBut his fatherNoun
517 [e]wə-’im-mōwוְאִמּ֜וֹand his motherNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
3045 [e]yā-ḏə-‘ū,יָדְע֗וּdo knewVerb
3588 [e]כִּ֤יthatConj
3068 [e]Yah-wehמֵיְהוָה֙not that it [was] of the LORDNoun
1931 [e]hî,הִ֔יאitPro
3588 [e]kî-כִּי־[is] thatConj
8385 [e]ṯō-’ă-nāhתֹאֲנָ֥הan occasionNoun
1931 [e]hū-הֽוּא־hePro
1245 [e]mə-ḇaq-qêšמְבַקֵּ֖שׁfor He was seekingVerb
6430 [e]mip-pə-liš-tîm;מִפְּלִשְׁתִּ֑יםthe PhilistinesAdj
6256 [e]ū-ḇā-‘êṯוּבָעֵ֣תand timeNoun
1931 [e]ha-hî,הַהִ֔יאfor at thatPro
6430 [e]pə-liš-tîmפְּלִשְׁתִּ֖יםthe PhilistinesAdj
4910 [e]mō-šə-lîmמֹשְׁלִ֥יםhad dominionVerb
3478 [e]bə-yiś-rā-’êl.בְּיִשְׂרָאֵֽל׃over IsraelNoun
  פ -  
Hebrew Texts
שופטים 14:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאָבִ֨יו וְאִמֹּ֜ו לֹ֣א יָדְע֗וּ כִּ֤י מֵיְהוָה֙ הִ֔יא כִּי־תֹאֲנָ֥ה הֽוּא־מְבַקֵּ֖שׁ מִפְּלִשְׁתִּ֑ים וּבָעֵ֣ת הַהִ֔יא פְּלִשְׁתִּ֖ים מֹשְׁלִ֥ים בְּיִשְׂרָאֵֽל׃ פ

שופטים 14:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואביו ואמו לא ידעו כי מיהוה היא כי־תאנה הוא־מבקש מפלשתים ובעת ההיא פלשתים משלים בישראל׃ פ

Links
Judges 14:4Judges 14:4 Text AnalysisJudges 14:4 InterlinearJudges 14:4 MultilingualJudges 14:4 TSKJudges 14:4 Cross ReferencesJudges 14:4 Bible HubJudges 14:4 Biblia ParalelaJudges 14:4 Chinese BibleJudges 14:4 French BibleJudges 14:4 German Bible

Bible Hub
Judges 14:3
Top of Page
Top of Page