Judges 14:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֣י ׀And it came to passVerb
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםon the dayNoun
7637 [e]haš-šə-ḇî-‘î,הַשְּׁבִיעִ֗יseventhAdj
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֤וּthat they saidVerb
802 [e]lə-’ê-šeṯ-לְאֵֽשֶׁת־wifeNoun
8123 [e]šim-šō-wnשִׁמְשׁוֹן֙of SamsonNoun
6601 [e]pat-tîפַּתִּ֣יEnticeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
376 [e]’î-šêḵ,אִישֵׁ֗ךְyour husbandNoun
5046 [e]wə-yag-geḏ-וְיַגֶּד־that he may declareVerb
  lā-nūלָ֙נוּ֙toPrep
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
2420 [e]ha-ḥî-ḏāh,הַ֣חִידָ֔הto us the riddleNoun
6435 [e]pen-פֶּן־lestConj
8313 [e]niś-rōp̄נִשְׂרֹ֥ףwe burnVerb
853 [e]’ō-w-ṯāḵאוֹתָ֛ךְ - Acc
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1004 [e]bêṯבֵּ֥יתhouse youNoun
1 [e]’ā-ḇîḵאָבִ֖יךְand of your fatherNoun
784 [e]bā-’êš;בָּאֵ֑שׁwith fire usNoun
3423 [e]hal-yā-rə-šê-nūהַלְיָרְשֵׁ֕נוּto take that we haveVerb
7121 [e]qə-rā-ṯemקְרָאתֶ֥םhave you calledVerb
  lā-nūלָ֖נוּtoPrep
3808 [e]hă-lō.הֲלֹֽא׃notAdv
Hebrew Texts
שופטים 14:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֣י ׀ בַּיֹּ֣ום הַשְּׁבִיעִ֗י וַיֹּאמְר֤וּ לְאֵֽשֶׁת־שִׁמְשֹׁון֙ פַּתִּ֣י אֶת־אִישֵׁ֗ךְ וְיַגֶּד־לָ֙נוּ֙ אֶת־הַ֣חִידָ֔ה פֶּן־נִשְׂרֹ֥ף אֹותָ֛ךְ וְאֶת־בֵּ֥ית אָבִ֖יךְ בָּאֵ֑שׁ הַלְיָרְשֵׁ֕נוּ קְרָאתֶ֥ם לָ֖נוּ הֲלֹֽא׃

שופטים 14:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי ׀ ביום השביעי ויאמרו לאשת־שמשון פתי את־אישך ויגד־לנו את־החידה פן־נשרף אותך ואת־בית אביך באש הלירשנו קראתם לנו הלא׃

Links
Judges 14:15Judges 14:15 Text AnalysisJudges 14:15 InterlinearJudges 14:15 MultilingualJudges 14:15 TSKJudges 14:15 Cross ReferencesJudges 14:15 Bible HubJudges 14:15 Biblia ParalelaJudges 14:15 Chinese BibleJudges 14:15 French BibleJudges 14:15 German Bible

Bible Hub
Judges 14:14
Top of Page
Top of Page