Judges 14:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]wə-’im-וְאִם־But ifConj
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
3201 [e]ṯū-ḵə-lūתוּכְלוּ֮do .. .. ..Verb
5046 [e]lə-hag-gîḏלְהַגִּ֣ידto tellVerb
  לִי֒to [it]Prep
5414 [e]ū-nə-ṯat-temוּנְתַתֶּ֨םgive meVerb
859 [e]’at-temאַתֶּ֥םthen shall youPro
  לִי֙to mePrep
7970 [e]šə-lō-šîmשְׁלֹשִׁ֣יםthirtyNoun
5466 [e]sə-ḏî-nîm,סְדִינִ֔יםsheetsNoun
7970 [e]ū-šə-lō-šîmוּשְׁלֹשִׁ֖יםand thirtyNoun
2487 [e]ḥă-lî-p̄ō-wṯחֲלִיפ֣וֹתchangeNoun
899 [e]bə-ḡā-ḏîm;בְּגָדִ֑יםof clothesNoun
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּ֣אמְרוּAnd they saidVerb
  lōw,ל֔וֹto himPrep
2330 [e]ḥū-ḏāhח֥וּדָהPut forthVerb
2420 [e]ḥî-ḏā-ṯə-ḵāחִידָתְךָ֖your riddleNoun
8085 [e]wə-niš-mā-‘en-nāh.וְנִשְׁמָעֶֽנָּה׃that we may hearVerb
Hebrew Texts
שופטים 14:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִם־לֹ֣א תוּכְלוּ֮ לְהַגִּ֣יד לִי֒ וּנְתַתֶּ֨ם אַתֶּ֥ם לִי֙ שְׁלֹשִׁ֣ים סְדִינִ֔ים וּשְׁלֹשִׁ֖ים חֲלִיפֹ֣ות בְּגָדִ֑ים וַיֹּ֣אמְרוּ לֹ֔ו ח֥וּדָה חִידָתְךָ֖ וְנִשְׁמָעֶֽנָּה׃

שופטים 14:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם־לא תוכלו להגיד לי ונתתם אתם לי שלשים סדינים ושלשים חליפות בגדים ויאמרו לו חודה חידתך ונשמענה׃

Links
Judges 14:13Judges 14:13 Text AnalysisJudges 14:13 InterlinearJudges 14:13 MultilingualJudges 14:13 TSKJudges 14:13 Cross ReferencesJudges 14:13 Bible HubJudges 14:13 Biblia ParalelaJudges 14:13 Chinese BibleJudges 14:13 French BibleJudges 14:13 German Bible

Bible Hub
Judges 14:12
Top of Page
Top of Page