Judges 1:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
310 [e]wə-’a-ḥar,וְאַחַ֗רAnd afterwardAdv
3381 [e]yā-rə-ḏūיָֽרְדוּ֙went downVerb
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe childrenNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הof JudahNoun
3898 [e]lə-hil-lā-ḥêmלְהִלָּחֵ֖םto fightVerb
3669 [e]bak-kə-na-‘ă-nî;בַּֽכְּנַעֲנִ֑יagainst the CanaanitesAdj
3427 [e]yō-wō-šêḇיוֹשֵׁ֣בthat dwelledVerb
2022 [e]hā-hār,הָהָ֔רin the mountainNoun
5045 [e]wə-han-ne-ḡeḇוְהַנֶּ֖גֶבand in the southNoun
8219 [e]wə-haš-šə-p̄ê-lāh.וְהַשְּׁפֵלָֽה׃and in the valleyNoun
Hebrew Texts
שופטים 1:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאַחַ֗ר יָֽרְדוּ֙ בְּנֵ֣י יְהוּדָ֔ה לְהִלָּחֵ֖ם בַּֽכְּנַעֲנִ֑י יֹושֵׁ֣ב הָהָ֔ר וְהַנֶּ֖גֶב וְהַשְּׁפֵלָֽה׃

שופטים 1:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואחר ירדו בני יהודה להלחם בכנעני יושב ההר והנגב והשפלה׃

Links
Judges 1:9Judges 1:9 Text AnalysisJudges 1:9 InterlinearJudges 1:9 MultilingualJudges 1:9 TSKJudges 1:9 Cross ReferencesJudges 1:9 Bible HubJudges 1:9 Biblia ParalelaJudges 1:9 Chinese BibleJudges 1:9 French BibleJudges 1:9 German Bible

Bible Hub
Judges 1:8
Top of Page
Top of Page