Judges 1:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]way-yit-tə-nūוַיִּתְּנ֤וּAnd they gaveVerb
3612 [e]lə-ḵā-lêḇלְכָלֵב֙to CalebNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
2275 [e]ḥeḇ-rō-wn,חֶבְר֔וֹןHebronNoun
834 [e]ka-’ă-šerכַּֽאֲשֶׁ֖רasPrt
1696 [e]dib-berדִּבֶּ֣רsaidVerb
4872 [e]mō-šeh;מֹשֶׁ֑הas MosesNoun
3423 [e]way-yō-w-rešוַיּ֣וֹרֶשׁand he expelledVerb
8033 [e]miš-šām,מִשָּׁ֔םthereAdv
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7969 [e]šə-lō-šāhשְׁלֹשָׁ֖הthe threeNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יsonsNoun
6061 [e]hā-‘ă-nāq.הָעֲנָֽק׃of AnakNoun
Hebrew Texts
שופטים 1:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּתְּנ֤וּ לְכָלֵב֙ אֶת־חֶבְרֹ֔ון כַּֽאֲשֶׁ֖ר דִּבֶּ֣ר מֹשֶׁ֑ה וַיֹּ֣ורֶשׁ מִשָּׁ֔ם אֶת־שְׁלֹשָׁ֖ה בְּנֵ֥י הָעֲנָֽק׃

שופטים 1:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתנו לכלב את־חברון כאשר דבר משה ויורש משם את־שלשה בני הענק׃

Links
Judges 1:20Judges 1:20 Text AnalysisJudges 1:20 InterlinearJudges 1:20 MultilingualJudges 1:20 TSKJudges 1:20 Cross ReferencesJudges 1:20 Bible HubJudges 1:20 Biblia ParalelaJudges 1:20 Chinese BibleJudges 1:20 French BibleJudges 1:20 German Bible

Bible Hub
Judges 1:19
Top of Page
Top of Page