Joshua 9:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֣וּand spokeVerb
413 [e]’ê-lê-nūאֵלֵ֡ינוּuntoPrep
2205 [e]zə-qê-nê-nūזְֽקֵינֵינוּ֩Why our eldersAdj
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
3427 [e]yō-šə-ḇêיֹשְׁבֵ֨יthe inhabitantsVerb
776 [e]’ar-ṣê-nūאַרְצֵ֜נוּof our countryNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
3947 [e]qə-ḥūקְח֨וּTakeVerb
3027 [e]ḇə-yeḏ-ḵemבְיֶדְכֶ֤םin your handNoun
6720 [e]ṣê-ḏāhצֵידָה֙foodNoun
1870 [e]lad-de-reḵ,לַדֶּ֔רֶךְfor the journeyNoun
1980 [e]ū-lə-ḵūוּלְכ֖וּand goVerb
7125 [e]liq-rā-ṯām;לִקְרָאתָ֑םto meet themNoun
559 [e]wa-’ă-mar-temוַאֲמַרְתֶּ֤םand sayVerb
413 [e]’ă-lê-hemאֲלֵיהֶם֙unto [are]Prep
5650 [e]‘aḇ-ḏê-ḵemעַבְדֵיכֶ֣םyour servants themNoun
587 [e]’ă-naḥ-nū,אֲנַ֔חְנוּWePro
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּ֖הtherefore nowAdv
3772 [e]kir-ṯū-כִּרְתוּ־makeVerb
  lā-nūלָ֥נוּto youPrep
1285 [e]ḇə-rîṯ.בְרִֽית׃a leagueNoun
Hebrew Texts
יהושע 9:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְר֣וּ אֵלֵ֡ינוּ זְֽקֵינֵינוּ֩ וְכָל־יֹשְׁבֵ֨י אַרְצֵ֜נוּ לֵאמֹ֗ר קְח֨וּ בְיֶדְכֶ֤ם צֵידָה֙ לַדֶּ֔רֶךְ וּלְכ֖וּ לִקְרָאתָ֑ם וַאֲמַרְתֶּ֤ם אֲלֵיהֶם֙ עַבְדֵיכֶ֣ם אֲנַ֔חְנוּ וְעַתָּ֖ה כִּרְתוּ־לָ֥נוּ בְרִֽית׃

יהושע 9:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו אלינו זקינינו וכל־ישבי ארצנו לאמר קחו בידכם צידה לדרך ולכו לקראתם ואמרתם אליהם עבדיכם אנחנו ועתה כרתו־לנו ברית׃

Links
Joshua 9:11Joshua 9:11 Text AnalysisJoshua 9:11 InterlinearJoshua 9:11 MultilingualJoshua 9:11 TSKJoshua 9:11 Cross ReferencesJoshua 9:11 Bible HubJoshua 9:11 Biblia ParalelaJoshua 9:11 Chinese BibleJoshua 9:11 French BibleJoshua 9:11 German Bible

Bible Hub
Joshua 9:10
Top of Page
Top of Page