Joshua 8:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6437 [e]way-yip̄-nūוַיִּפְנ֣וּwhen lookedVerb
376 [e]’an-šêאַנְשֵׁי֩the menNoun
5857 [e]hā-‘ayהָעַ֨יof AiNoun
310 [e]’a-ḥă-rê-hemאַחֲרֵיהֶ֜םbehindAdv
7200 [e]way-yir-’ū,וַיִּרְא֗וּthey sawVerb
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֨הbeholdPrt
5927 [e]‘ā-lāhעָלָ֜הascended upVerb
6227 [e]‘ă-šanעֲשַׁ֤ןthe smokeNoun
5892 [e]hā-‘îrהָעִיר֙of the cityNoun
8064 [e]haš-šā-may-māh,הַשָּׁמַ֔יְמָהto heavenNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־and noAdv
1961 [e]hā-yāhהָיָ֨הthey hadVerb
  ḇā-hemבָהֶ֥םinPrep
3027 [e]yā-ḏa-yimיָדַ֛יִםpowerNoun
5127 [e]lā-nūsלָנ֖וּסto fleeVerb
2008 [e]hên-nāhהֵ֣נָּהthis wayAdv
2008 [e]wā-hên-nāh;וָהֵ֑נָּהand or that wayAdv
5971 [e]wə-hā-‘āmוְהָעָם֙that the peopleNoun
5127 [e]han-nāsהַנָּ֣סfledVerb
4057 [e]ham-miḏ-bār,הַמִּדְבָּ֔רto the wildernessNoun
2015 [e]neh-paḵנֶהְפַּ֖ךְturned backVerb
413 [e]’el-אֶל־onPrep
7291 [e]hā-rō-w-ḏêp̄.הָרוֹדֵֽף׃the pursuersVerb
Hebrew Texts
יהושע 8:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּפְנ֣וּ אַנְשֵׁי֩ הָעַ֨י אַחֲרֵיהֶ֜ם וַיִּרְא֗וּ וְהִנֵּ֨ה עָלָ֜ה עֲשַׁ֤ן הָעִיר֙ הַשָּׁמַ֔יְמָה וְלֹא־הָיָ֨ה בָהֶ֥ם יָדַ֛יִם לָנ֖וּס הֵ֣נָּה וָהֵ֑נָּה וְהָעָם֙ הַנָּ֣ס הַמִּדְבָּ֔ר נֶהְפַּ֖ךְ אֶל־הָרֹודֵֽף׃

יהושע 8:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויפנו אנשי העי אחריהם ויראו והנה עלה עשן העיר השמימה ולא־היה בהם ידים לנוס הנה והנה והעם הנס המדבר נהפך אל־הרודף׃

Links
Joshua 8:20Joshua 8:20 Text AnalysisJoshua 8:20 InterlinearJoshua 8:20 MultilingualJoshua 8:20 TSKJoshua 8:20 Cross ReferencesJoshua 8:20 Bible HubJoshua 8:20 Biblia ParalelaJoshua 8:20 Chinese BibleJoshua 8:20 French BibleJoshua 8:20 German Bible

Bible Hub
Joshua 8:19
Top of Page
Top of Page