Joshua 7:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8085 [e]wə-yiš-mə-‘ūוְיִשְׁמְע֣וּand shall hearVerb
3669 [e]hak-kə-na-‘ă-nî,הַֽכְּנַעֲנִ֗יFor the CanaanitesAdj
3605 [e]wə-ḵōlוְכֹל֙and allNoun
3427 [e]yō-šə-ḇêיֹשְׁבֵ֣יthe inhabitantsVerb
776 [e]hā-’ā-reṣ,הָאָ֔רֶץof the landNoun
5437 [e]wə-nā-sab-būוְנָסַ֣בּוּ[of it] and shall environ us roundVerb
5921 [e]‘ā-lê-nū,עָלֵ֔ינוּand shall environ us roundPrep
3772 [e]wə-hiḵ-rî-ṯūוְהִכְרִ֥יתוּand cut offVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8034 [e]šə-mê-nūשְׁמֵ֖נוּour nameNoun
4480 [e]min-מִן־fromPrep
776 [e]hā-’ā-reṣ;הָאָ֑רֶץthe earthNoun
4100 [e]ū-mah-וּמַֽה־and whatPro
6213 [e]ta-‘ă-śêhתַּעֲשֵׂ֖הwill You doVerb
8034 [e]lə-šim-ḵāלְשִׁמְךָ֥nameNoun
1419 [e]hag-gā-ḏō-wl.הַגָּדֽוֹל׃to your greatAdj
  sס -  
Hebrew Texts
יהושע 7:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיִשְׁמְע֣וּ הַֽכְּנַעֲנִ֗י וְכֹל֙ יֹשְׁבֵ֣י הָאָ֔רֶץ וְנָסַ֣בּוּ עָלֵ֔ינוּ וְהִכְרִ֥יתוּ אֶת־שְׁמֵ֖נוּ מִן־הָאָ֑רֶץ וּמַֽה־תַּעֲשֵׂ֖ה לְשִׁמְךָ֥ הַגָּדֹֽול׃ ס

יהושע 7:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישמעו הכנעני וכל ישבי הארץ ונסבו עלינו והכריתו את־שמנו מן־הארץ ומה־תעשה לשמך הגדול׃ ס

Links
Joshua 7:9Joshua 7:9 Text AnalysisJoshua 7:9 InterlinearJoshua 7:9 MultilingualJoshua 7:9 TSKJoshua 7:9 Cross ReferencesJoshua 7:9 Bible HubJoshua 7:9 Biblia ParalelaJoshua 7:9 Chinese BibleJoshua 7:9 French BibleJoshua 7:9 German Bible

Bible Hub
Joshua 7:8
Top of Page
Top of Page