Joshua 7:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7971 [e]way-yiš-laḥוַיִּשְׁלַ֤חso sentVerb
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘יְהוֹשֻׁ֙עַ֙JoshuaNoun
4397 [e]mal-’ā-ḵîm,מַלְאָכִ֔יםmessengersNoun
7323 [e]way-yā-ru-ṣūוַיָּרֻ֖צוּand they ranVerb
168 [e]hā-’ō-hĕ-lāh;הָאֹ֑הֱלָהto the tentNoun
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֧הand beholdPrt
2934 [e]ṭə-mū-nāhטְמוּנָ֛ה[it was] hidVerb
168 [e]bə-’ā-ho-lōwבְּאָהֳל֖וֹin his tentNoun
3701 [e]wə-hak-ke-sep̄וְהַכֶּ֥סֶףand the silverNoun
8478 [e]taḥ-te-hā.תַּחְתֶּֽיהָ׃underNoun
Hebrew Texts
יהושע 7:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלַ֤ח יְהֹושֻׁ֙עַ֙ מַלְאָכִ֔ים וַיָּרֻ֖צוּ הָאֹ֑הֱלָה וְהִנֵּ֧ה טְמוּנָ֛ה בְּאָהֳלֹ֖ו וְהַכֶּ֥סֶף תַּחְתֶּֽיהָ׃

יהושע 7:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלח יהושע מלאכים וירצו האהלה והנה טמונה באהלו והכסף תחתיה׃

Links
Joshua 7:22Joshua 7:22 Text AnalysisJoshua 7:22 InterlinearJoshua 7:22 MultilingualJoshua 7:22 TSKJoshua 7:22 Cross ReferencesJoshua 7:22 Bible HubJoshua 7:22 Biblia ParalelaJoshua 7:22 Chinese BibleJoshua 7:22 French BibleJoshua 7:22 German Bible

Bible Hub
Joshua 7:21
Top of Page
Top of Page