Joshua 4:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8147 [e]ū-šə-têmוּשְׁתֵּ֧יםand twoNoun
6240 [e]‘eś-rêhעֶשְׂרֵ֣הand tenNoun
68 [e]’ă-ḇā-nîm,אֲבָנִ֗יםstonesNoun
6965 [e]hê-qîmהֵקִ֣יםset upVerb
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘יְהוֹשֻׁעַ֮JoshuaNoun
8432 [e]bə-ṯō-wḵבְּת֣וֹךְin the middleNoun
3383 [e]hay-yar-dênהַיַּרְדֵּן֒of JordanNoun
8478 [e]ta-ḥaṯ,תַּ֗חַתin the placeNoun
4673 [e]maṣ-ṣaḇמַצַּב֙at the placeNoun
7272 [e]raḡ-lêרַגְלֵ֣יwhere the feetNoun
3548 [e]hak-kō-hă-nîm,הַכֹּהֲנִ֔יםof the priestsNoun
5375 [e]nō-śə-’êנֹשְׂאֵ֖יthat boreVerb
727 [e]’ă-rō-wnאֲר֣וֹןthe arkNoun
1285 [e]hab-bə-rîṯ;הַבְּרִ֑יתof the covenantNoun
1961 [e]way-yih-yūוַיִּ֣הְיוּand they areVerb
8033 [e]šām,שָׁ֔םthereAdv
5704 [e]‘aḏעַ֖דtoPrep
3117 [e]hay-yō-wmהַיּ֥וֹםdayNoun
2088 [e]haz-zeh.הַזֶּֽה׃thisPro
Hebrew Texts
יהושע 4:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּשְׁתֵּ֧ים עֶשְׂרֵ֣ה אֲבָנִ֗ים הֵקִ֣ים יְהֹושֻׁעַ֮ בְּתֹ֣וךְ הַיַּרְדֵּן֒ תַּ֗חַת מַצַּב֙ רַגְלֵ֣י הַכֹּהֲנִ֔ים נֹשְׂאֵ֖י אֲרֹ֣ון הַבְּרִ֑ית וַיִּ֣הְיוּ שָׁ֔ם עַ֖ד הַיֹּ֥ום הַזֶּֽה׃

יהושע 4:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושתים עשרה אבנים הקים יהושע בתוך הירדן תחת מצב רגלי הכהנים נשאי ארון הברית ויהיו שם עד היום הזה׃

Links
Joshua 4:9Joshua 4:9 Text AnalysisJoshua 4:9 InterlinearJoshua 4:9 MultilingualJoshua 4:9 TSKJoshua 4:9 Cross ReferencesJoshua 4:9 Bible HubJoshua 4:9 Biblia ParalelaJoshua 4:9 Chinese BibleJoshua 4:9 French BibleJoshua 4:9 German Bible

Bible Hub
Joshua 4:8
Top of Page
Top of Page