Joshua 3:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
859 [e]wə-’at-tāh,וְאַתָּ֗הAnd youPro
6680 [e]tə-ṣaw-wehתְּצַוֶּה֙shall commandVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3548 [e]hak-kō-hă-nîm,הַכֹּ֣הֲנִ֔יםthe priestsNoun
5375 [e]nō-śə-’êנֹשְׂאֵ֥יthat bearVerb
727 [e]’ă-rō-wn-אֲרֽוֹן־the arkNoun
1285 [e]hab-bə-rîṯהַבְּרִ֖יתof the covenantNoun
559 [e]lê-mōr;לֵאמֹ֑רsayingVerb
935 [e]kə-ḇō-’ă-ḵem,כְּבֹאֲכֶ֗םWhen you have comeVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
7097 [e]qə-ṣêhקְצֵה֙the brinkNoun
4325 [e]מֵ֣יof the watersNoun
3383 [e]hay-yar-dên,הַיַּרְדֵּ֔ןof JordanNoun
3383 [e]bay-yar-dênבַּיַּרְדֵּ֖ןin JordanNoun
5975 [e]ta-‘ă-mō-ḏū.תַּעֲמֹֽדוּ׃you shall stand stillVerb
  פ -  
Hebrew Texts
יהושע 3:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאַתָּ֗ה תְּצַוֶּה֙ אֶת־הַכֹּ֣הֲנִ֔ים נֹשְׂאֵ֥י אֲרֹֽון־הַבְּרִ֖ית לֵאמֹ֑ר כְּבֹאֲכֶ֗ם עַד־קְצֵה֙ מֵ֣י הַיַּרְדֵּ֔ן בַּיַּרְדֵּ֖ן תַּעֲמֹֽדוּ׃ פ

יהושע 3:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואתה תצוה את־הכהנים נשאי ארון־הברית לאמר כבאכם עד־קצה מי הירדן בירדן תעמדו׃ פ

Links
Joshua 3:8Joshua 3:8 Text AnalysisJoshua 3:8 InterlinearJoshua 3:8 MultilingualJoshua 3:8 TSKJoshua 3:8 Cross ReferencesJoshua 3:8 Bible HubJoshua 3:8 Biblia ParalelaJoshua 3:8 Chinese BibleJoshua 3:8 French BibleJoshua 3:8 German Bible

Bible Hub
Joshua 3:7
Top of Page
Top of Page