Joshua 3:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֤אמֶרAnd spokeVerb
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘יְהוֹשֻׁ֙עַ֙JoshuaNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3548 [e]hak-kō-hă-nîmהַכֹּהֲנִ֣יםthe priestsNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
5375 [e]śə-’ūשְׂאוּ֙Take upVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
727 [e]’ă-rō-wnאֲר֣וֹןthe arkNoun
1285 [e]hab-bə-rîṯ,הַבְּרִ֔יתof the covenantNoun
5674 [e]wə-‘iḇ-rūוְעִבְר֖וּand pass overVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
5971 [e]hā-‘ām;הָעָ֑םthe peopleNoun
5375 [e]way-yiś-’ūוַיִּשְׂאוּ֙And they took upVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
727 [e]’ă-rō-wnאֲר֣וֹןthe arkNoun
1285 [e]hab-bə-rîṯ,הַבְּרִ֔יתof the covenantNoun
1980 [e]way-yê-lə-ḵūוַיֵּלְכ֖וּand wentVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֥יbeforeNoun
5971 [e]hā-‘ām.הָעָֽם׃the peopleNoun
  sס -  
Hebrew Texts
יהושע 3:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֤אמֶר יְהֹושֻׁ֙עַ֙ אֶל־הַכֹּהֲנִ֣ים לֵאמֹ֔ר שְׂאוּ֙ אֶת־אֲרֹ֣ון הַבְּרִ֔ית וְעִבְר֖וּ לִפְנֵ֣י הָעָ֑ם וַיִּשְׂאוּ֙ אֶת־אֲרֹ֣ון הַבְּרִ֔ית וַיֵּלְכ֖וּ לִפְנֵ֥י הָעָֽם׃ ס

יהושע 3:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר יהושע אל־הכהנים לאמר שאו את־ארון הברית ועברו לפני העם וישאו את־ארון הברית וילכו לפני העם׃ ס

Links
Joshua 3:6Joshua 3:6 Text AnalysisJoshua 3:6 InterlinearJoshua 3:6 MultilingualJoshua 3:6 TSKJoshua 3:6 Cross ReferencesJoshua 3:6 Bible HubJoshua 3:6 Biblia ParalelaJoshua 3:6 Chinese BibleJoshua 3:6 French BibleJoshua 3:6 German Bible

Bible Hub
Joshua 3:5
Top of Page
Top of Page