Joshua 24:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
622 [e]way-ye-’e-sōp̄וַיֶּאֶסֹ֧ףAnd gatheredVerb
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘יְהוֹשֻׁ֛עַJoshuaNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
7626 [e]šiḇ-ṭêשִׁבְטֵ֥יthe tribesNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
7927 [e]šə-ḵe-māh;שְׁכֶ֑מָהto ShechemNoun
7121 [e]way-yiq-rāוַיִּקְרָא֩and calledVerb
2205 [e]lə-ziq-nêלְזִקְנֵ֨יfor the eldersAdj
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֜לof IsraelNoun
7218 [e]ū-lə-rā-šāw,וּלְרָאשָׁ֗יוfor their headsNoun
8199 [e]ū-lə-šō-p̄ə-ṭāwוּלְשֹֽׁפְטָיו֙for their judgesVerb
7860 [e]ū-lə-šō-ṭə-rāw,וּלְשֹׁ֣טְרָ֔יוfor their officersNoun
3320 [e]way-yiṯ-yaṣ-ṣə-ḇūוַיִּֽתְיַצְּב֖וּand they presentedVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֥יthemselves beforeNoun
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîm.הָאֱלֹהִֽים׃GodNoun
Hebrew Texts
יהושע 24:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֶּאֶסֹ֧ף יְהֹושֻׁ֛עַ אֶת־כָּל־שִׁבְטֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל שְׁכֶ֑מָה וַיִּקְרָא֩ לְזִקְנֵ֨י יִשְׂרָאֵ֜ל וּלְרָאשָׁ֗יו וּלְשֹֽׁפְטָיו֙ וּלְשֹׁ֣טְרָ֔יו וַיִּֽתְיַצְּב֖וּ לִפְנֵ֥י הָאֱלֹהִֽים׃

יהושע 24:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאסף יהושע את־כל־שבטי ישראל שכמה ויקרא לזקני ישראל ולראשיו ולשפטיו ולשטריו ויתיצבו לפני האלהים׃

Links
Joshua 24:1Joshua 24:1 Text AnalysisJoshua 24:1 InterlinearJoshua 24:1 MultilingualJoshua 24:1 TSKJoshua 24:1 Cross ReferencesJoshua 24:1 Bible HubJoshua 24:1 Biblia ParalelaJoshua 24:1 Chinese BibleJoshua 24:1 French BibleJoshua 24:1 German Bible

Bible Hub
Joshua 23:16
Top of Page
Top of Page