Joshua 22:30
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8085 [e]way-yiš-ma‘וַיִּשְׁמַ֞עheardVerb
6372 [e]pî-nə-ḥāsפִּֽינְחָ֣סwhen PhinehasNoun
3548 [e]hak-kō-hên,הַכֹּהֵ֗ןthe priestNoun
5387 [e]ū-nə-śî-’êוּנְשִׂיאֵ֨יand the princesNoun
5712 [e]hā-‘ê-ḏāhהָעֵדָ֜הof the congregationNoun
7218 [e]wə-rā-šêוְרָאשֵׁ֨יand headsNoun
505 [e]’al-p̄êאַלְפֵ֤יof the thousandsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙of IsraelNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
854 [e]’it-tōw,אִתּ֔וֹwithPrep
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1697 [e]had-də-ḇā-rîm,הַ֨דְּבָרִ֔יםthe wordsNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֧רthatPrt
1696 [e]dib-bə-rūדִּבְּר֛וּspokeVerb
1121 [e]bə-nê-בְּנֵי־the childrenNoun
7205 [e]rə-’ū-ḇênרְאוּבֵ֥ןof ReubenNoun
1121 [e]ū-ḇə-nê-וּבְנֵי־and the childrenNoun
1410 [e]ḡāḏגָ֖דof GadNoun
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֣יand the childrenNoun
4519 [e]mə-naš-šeh;מְנַשֶּׁ֑הof ManassehNoun
3190 [e]way-yî-ṭaḇוַיִּיטַ֖בand it pleasedVerb
5869 [e]bə-‘ê-nê-hem.בְּעֵינֵיהֶֽם׃.. .. ..Noun
Hebrew Texts
יהושע 22:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁמַ֞ע פִּֽינְחָ֣ס הַכֹּהֵ֗ן וּנְשִׂיאֵ֨י הָעֵדָ֜ה וְרָאשֵׁ֨י אַלְפֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ אֲשֶׁ֣ר אִתֹּ֔ו אֶת־הַ֨דְּבָרִ֔ים אֲשֶׁ֧ר דִּבְּר֛וּ בְּנֵי־רְאוּבֵ֥ן וּבְנֵי־גָ֖ד וּבְנֵ֣י מְנַשֶּׁ֑ה וַיִּיטַ֖ב בְּעֵינֵיהֶֽם׃

יהושע 22:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישמע פינחס הכהן ונשיאי העדה וראשי אלפי ישראל אשר אתו את־הדברים אשר דברו בני־ראובן ובני־גד ובני מנשה וייטב בעיניהם׃

Links
Joshua 22:30Joshua 22:30 Text AnalysisJoshua 22:30 InterlinearJoshua 22:30 MultilingualJoshua 22:30 TSKJoshua 22:30 Cross ReferencesJoshua 22:30 Bible HubJoshua 22:30 Biblia ParalelaJoshua 22:30 Chinese BibleJoshua 22:30 French BibleJoshua 22:30 German Bible

Bible Hub
Joshua 22:29
Top of Page
Top of Page