Joshua 21:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]way-yit-tə-nū,וַֽיִּתְּנ֗וּAnd they gaveVerb
4294 [e]mim-maṭ-ṭêhמִמַּטֵּה֙from the tribeNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יof the sonsNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הof JudahNoun
4294 [e]ū-mim-maṭ-ṭêhוּמִמַּטֵּ֖הand out of the tribesNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יof the sonsNoun
8095 [e]šim-‘ō-wn;שִׁמְע֑וֹןof SimeonNoun
853 [e]’êṯאֵ֚ת - Acc
5892 [e]he-‘ā-rîmהֶֽעָרִ֣יםcitiesNoun
428 [e]hā-’êl-leh,הָאֵ֔לֶּהthesePro
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
7121 [e]yiq-rāיִקְרָ֥א[here] are mentionedVerb
853 [e]’eṯ-henאֶתְהֶ֖ן - Acc
8034 [e]bə-šêm.בְּשֵֽׁם׃by nameNoun
Hebrew Texts
יהושע 21:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיִּתְּנ֗וּ מִמַּטֵּה֙ בְּנֵ֣י יְהוּדָ֔ה וּמִמַּטֵּ֖ה בְּנֵ֣י שִׁמְעֹ֑ון אֵ֚ת הֶֽעָרִ֣ים הָאֵ֔לֶּה אֲשֶׁר־יִקְרָ֥א אֶתְהֶ֖ן בְּשֵֽׁם׃

יהושע 21:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתנו ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון את הערים האלה אשר־יקרא אתהן בשם׃

Links
Joshua 21:9Joshua 21:9 Text AnalysisJoshua 21:9 InterlinearJoshua 21:9 MultilingualJoshua 21:9 TSKJoshua 21:9 Cross ReferencesJoshua 21:9 Bible HubJoshua 21:9 Biblia ParalelaJoshua 21:9 Chinese BibleJoshua 21:9 French BibleJoshua 21:9 German Bible

Bible Hub
Joshua 21:8
Top of Page
Top of Page