Joshua 2:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]way-yê-lə-ḵūוַיֵּלְכוּ֙And they wentVerb
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֣אוּand cameVerb
2022 [e]hā-hā-rāh,הָהָ֔רָהto the mountainNoun
3427 [e]way-yê-šə-ḇūוַיֵּ֤שְׁבוּand stayedVerb
8033 [e]šāmשָׁם֙thereAdv
7969 [e]šə-lō-šeṯשְׁלֹ֣שֶׁתthreeNoun
3117 [e]yā-mîm,יָמִ֔יםdaysNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
7725 [e]šā-ḇūשָׁ֖בוּwere returnedVerb
7291 [e]hā-rō-ḏə-p̄îm;הָרֹדְפִ֑יםthe pursuersVerb
1245 [e]way-ḇaq-šūוַיְבַקְשׁ֧וּand soughtVerb
7291 [e]hā-rō-ḏə-p̄îmהָרֹדְפִ֛יםthe pursuersVerb
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־throughout allNoun
1870 [e]had-de-reḵהַדֶּ֖רֶךְ[them] the wayNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אbut notAdv
4672 [e]mā-ṣā-’ū.מָצָֽאוּ׃do foundVerb
Hebrew Texts
יהושע 2:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּלְכוּ֙ וַיָּבֹ֣אוּ הָהָ֔רָה וַיֵּ֤שְׁבוּ שָׁם֙ שְׁלֹ֣שֶׁת יָמִ֔ים עַד־שָׁ֖בוּ הָרֹדְפִ֑ים וַיְבַקְשׁ֧וּ הָרֹדְפִ֛ים בְּכָל־הַדֶּ֖רֶךְ וְלֹ֥א מָצָֽאוּ׃

יהושע 2:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילכו ויבאו ההרה וישבו שם שלשת ימים עד־שבו הרדפים ויבקשו הרדפים בכל־הדרך ולא מצאו׃

Links
Joshua 2:22Joshua 2:22 Text AnalysisJoshua 2:22 InterlinearJoshua 2:22 MultilingualJoshua 2:22 TSKJoshua 2:22 Cross ReferencesJoshua 2:22 Bible HubJoshua 2:22 Biblia ParalelaJoshua 2:22 Chinese BibleJoshua 2:22 French BibleJoshua 2:22 German Bible

Bible Hub
Joshua 2:21
Top of Page
Top of Page