Joshua 2:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּ֧אמְרוּand answeredVerb
  lāhלָ֣הּtoPrep
376 [e]hā-’ă-nā-šîm,הָאֲנָשִׁ֗יםthe men herNoun
5315 [e]nap̄-šê-nūנַפְשֵׁ֤נוּOur lifeNoun
8478 [e]ṯaḥ-tê-ḵemתַחְתֵּיכֶם֙forNoun
4191 [e]lā-mūṯ,לָמ֔וּתyoursVerb
518 [e]’imאִ֚םifConj
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
5046 [e]ṯag-gî-ḏū,תַגִּ֔ידוּdo you utterVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1697 [e]də-ḇā-rê-nūדְּבָרֵ֖נוּour businessNoun
2088 [e]zeh;זֶ֑הthisPro
1961 [e]wə-hā-yāh,וְהָיָ֗הAnd it shall beVerb
5414 [e]bə-ṯêṯ-בְּתֵת־has givenVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֥הwhen the LORDNoun
  lā-nūלָ֙נוּ֙to usPrep
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
776 [e]hā-’ā-reṣ,הָאָ֔רֶץthe landNoun
6213 [e]wə-‘ā-śî-nūוְעָשִׂ֥ינוּthat we will dealVerb
5973 [e]‘im-māḵעִמָּ֖ךְwithPrep
2617 [e]ḥe-seḏחֶ֥סֶדkindlyNoun
571 [e]we-’ĕ-meṯ.וֶאֱמֶֽת׃and trulyNoun
Hebrew Texts
יהושע 2:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֧אמְרוּ לָ֣הּ הָאֲנָשִׁ֗ים נַפְשֵׁ֤נוּ תַחְתֵּיכֶם֙ לָמ֔וּת אִ֚ם לֹ֣א תַגִּ֔ידוּ אֶת־דְּבָרֵ֖נוּ זֶ֑ה וְהָיָ֗ה בְּתֵת־יְהוָ֥ה לָ֙נוּ֙ אֶת־הָאָ֔רֶץ וְעָשִׂ֥ינוּ עִמָּ֖ךְ חֶ֥סֶד וֶאֱמֶֽת׃

יהושע 2:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו לה האנשים נפשנו תחתיכם למות אם לא תגידו את־דברנו זה והיה בתת־יהוה לנו את־הארץ ועשינו עמך חסד ואמת׃

Links
Joshua 2:14Joshua 2:14 Text AnalysisJoshua 2:14 InterlinearJoshua 2:14 MultilingualJoshua 2:14 TSKJoshua 2:14 Cross ReferencesJoshua 2:14 Bible HubJoshua 2:14 Biblia ParalelaJoshua 2:14 Chinese BibleJoshua 2:14 French BibleJoshua 2:14 German Bible

Bible Hub
Joshua 2:13
Top of Page
Top of Page