Joshua 15:63
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
854 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־and forPrep
2983 [e]hay-ḇū-sîהַיְבוּסִי֙As for the JebusitesNoun
3427 [e]yō-wō-šə-ḇêיוֹשְׁבֵ֣יthe inhabitantsVerb
3389 [e]yə-rū-šā-lim,יְרֽוּשָׁלִַ֔םof JerusalemNoun
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
  [yū-ḵə-lū[יוּכְלוּ -  
  ḵ]כ] -  
3201 [e](yā-ḵə-lū(יָכְל֥וּcouldVerb
  q)ק) -  
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־the childrenNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֖הof JudahNoun
3423 [e]lə-hō-w-rî-šām;לְהֽוֹרִישָׁ֑םdrive them outVerb
3427 [e]way-yê-šeḇוַיֵּ֨שֶׁבbut dwellVerb
2983 [e]hay-ḇū-sîהַיְבוּסִ֜יthe JebusitesNoun
854 [e]’eṯ-אֶת־withPrep
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֤יwith the sonsNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָה֙of JudahNoun
3389 [e]bî-rū-šā-lim,בִּיר֣וּשָׁלִַ֔םat JerusalemNoun
5704 [e]‘aḏעַ֖דtoPrep
3117 [e]hay-yō-wmהַיּ֥וֹםdayNoun
2088 [e]haz-zeh.הַזֶּֽה׃thisPro
  פ -  
Hebrew Texts
יהושע 15:63 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶת־הַיְבוּסִי֙ יֹושְׁבֵ֣י יְרֽוּשָׁלִַ֔ם לֹֽא־ [יוּכְלוּ כ] (יָכְל֥וּ ק) בְנֵֽי־יְהוּדָ֖ה לְהֹֽורִישָׁ֑ם וַיֵּ֨שֶׁב הַיְבוּסִ֜י אֶת־בְּנֵ֤י יְהוּדָה֙ בִּיר֣וּשָׁלִַ֔ם עַ֖ד הַיֹּ֥ום הַזֶּֽה׃ פ

יהושע 15:63 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת־היבוסי יושבי ירושלם לא־ [יוכלו כ] (יכלו ק) בני־יהודה להורישם וישב היבוסי את־בני יהודה בירושלם עד היום הזה׃ פ

Links
Joshua 15:63Joshua 15:63 Text AnalysisJoshua 15:63 InterlinearJoshua 15:63 MultilingualJoshua 15:63 TSKJoshua 15:63 Cross ReferencesJoshua 15:63 Bible HubJoshua 15:63 Biblia ParalelaJoshua 15:63 Chinese BibleJoshua 15:63 French BibleJoshua 15:63 German Bible

Bible Hub
Joshua 15:62
Top of Page
Top of Page