Joshua 11:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]way-yiq-qaḥוַיִּקַּ֨חso tookVerb
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘יְהוֹשֻׁ֜עַJoshuaNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֣רֶץlandNoun
2063 [e]haz-zōṯ,הַזֹּ֗אתthatPro
2022 [e]hā-hārהָהָ֤רthe hillsNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5045 [e]han-ne-ḡeḇהַנֶּ֙גֶב֙the south countryNoun
853 [e]wə-’êṯוְאֵת֙andAcc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
776 [e]’e-reṣאֶ֣רֶץthe landNoun
1657 [e]hag-gō-šen,הַגֹּ֔שֶׁןof GoshenNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
8219 [e]haš-šə-p̄ê-lāhהַשְּׁפֵלָ֖הthe valleyNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
6160 [e]hā-‘ă-rā-ḇāh;הָעֲרָבָ֑הthe plainNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
2022 [e]harהַ֥רthe mountainNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
8219 [e]ū-šə-p̄ê-lā-ṯōh.וּשְׁפֵלָתֹֽה׃and the valleyNoun
Hebrew Texts
יהושע 11:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקַּ֨ח יְהֹושֻׁ֜עַ אֶת־כָּל־הָאָ֣רֶץ הַזֹּ֗את הָהָ֤ר וְאֶת־כָּל־הַנֶּ֙גֶב֙ וְאֵת֙ כָּל־אֶ֣רֶץ הַגֹּ֔שֶׁן וְאֶת־הַשְּׁפֵלָ֖ה וְאֶת־הָעֲרָבָ֑ה וְאֶת־הַ֥ר יִשְׂרָאֵ֖ל וּשְׁפֵלָתֹֽה׃

יהושע 11:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקח יהושע את־כל־הארץ הזאת ההר ואת־כל־הנגב ואת כל־ארץ הגשן ואת־השפלה ואת־הערבה ואת־הר ישראל ושפלתה׃

Links
Joshua 11:16Joshua 11:16 Text AnalysisJoshua 11:16 InterlinearJoshua 11:16 MultilingualJoshua 11:16 TSKJoshua 11:16 Cross ReferencesJoshua 11:16 Bible HubJoshua 11:16 Biblia ParalelaJoshua 11:16 Chinese BibleJoshua 11:16 French BibleJoshua 11:16 German Bible

Bible Hub
Joshua 11:15
Top of Page
Top of Page