Joshua 11:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7535 [e]raqרַ֣קButAdv
3605 [e]kāl-כָּל־anyNoun
5892 [e]he-‘ā-rîm,הֶעָרִ֗ים[as for] the citiesNoun
5975 [e]hā-‘ō-mə-ḏō-wṯהָעֹֽמְדוֹת֙that stoodVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
8510 [e]til-lām,תִּלָּ֔םtheir strengthNoun
3808 [e]לֹ֥אnoneAdv
8313 [e]śə-rā-p̄āmשְׂרָפָ֖םburnedVerb
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לIsraelNoun
2108 [e]zū-lā-ṯîזוּלָתִ֛יsaveNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
2674 [e]ḥā-ṣō-wrחָצ֥וֹרHazorNoun
905 [e]lə-ḇad-dāhלְבַדָּ֖הּonlyNoun
8313 [e]śā-rap̄שָׂרַ֥ףburnVerb
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘.יְהוֹשֻֽׁעַ׃[that] did JoshuaNoun
Hebrew Texts
יהושע 11:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
רַ֣ק כָּל־הֶעָרִ֗ים הָעֹֽמְדֹות֙ עַל־תִּלָּ֔ם לֹ֥א שְׂרָפָ֖ם יִשְׂרָאֵ֑ל זוּלָתִ֛י אֶת־חָצֹ֥ור לְבַדָּ֖הּ שָׂרַ֥ף יְהֹושֻֽׁעַ׃

יהושע 11:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
רק כל־הערים העמדות על־תלם לא שרפם ישראל זולתי את־חצור לבדה שרף יהושע׃

Links
Joshua 11:13Joshua 11:13 Text AnalysisJoshua 11:13 InterlinearJoshua 11:13 MultilingualJoshua 11:13 TSKJoshua 11:13 Cross ReferencesJoshua 11:13 Bible HubJoshua 11:13 Biblia ParalelaJoshua 11:13 Chinese BibleJoshua 11:13 French BibleJoshua 11:13 German Bible

Bible Hub
Joshua 11:12
Top of Page
Top of Page