Job 29:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]rā-’ū-nîרָא֣וּנִיsawVerb
5288 [e]nə-‘ā-rîmנְעָרִ֣יםThe young menNoun
2244 [e]wə-neḥ-bā-’ū;וְנֶחְבָּ֑אוּand me and hidVerb
3453 [e]wî-šî-šîmוִֽ֝ישִׁישִׁיםthe agedAdj
6965 [e]qā-mūקָ֣מוּaroseVerb
5975 [e]‘ā-mā-ḏū.עָמָֽדוּ׃stood upVerb
Hebrew Texts
איוב 29:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
רָא֣וּנִי נְעָרִ֣ים וְנֶחְבָּ֑אוּ וִֽ֝ישִׁישִׁים קָ֣מוּ עָמָֽדוּ׃

איוב 29:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ראוני נערים ונחבאו וישישים קמו עמדו׃

Links
Job 29:8Job 29:8 Text AnalysisJob 29:8 InterlinearJob 29:8 MultilingualJob 29:8 TSKJob 29:8 Cross ReferencesJob 29:8 Bible HubJob 29:8 Biblia ParalelaJob 29:8 Chinese BibleJob 29:8 French BibleJob 29:8 German Bible

Bible Hub
Job 29:7
Top of Page
Top of Page