Job 24:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4069 [e]mad-dū-a‘,מַדּ֗וּעַWhyAdv
7706 [e]miš-šad-dayמִ֭שַּׁדַּיfrom the AlmightyNoun
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
6845 [e]niṣ-pə-nūנִצְפְּנ֣וּdo hiddenVerb
6256 [e]‘it-tîm;עִתִּ֑יםseeing timesNoun
  [wə-yō-ḏə-‘ōw[וְיֹדְעֹו -  
  ḵ]כ] -  
3045 [e](wə-yō-ḏə-‘āw,(וְ֝יֹדְעָ֗יוdo they who knowVerb
  q)ק) -  
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
2372 [e]ḥā-zūחָ֥זוּdo seeVerb
3117 [e]yā-māw.יָמָֽיו׃His daysNoun
Hebrew Texts
איוב 24:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מַדּ֗וּעַ מִ֭שַּׁדַּי לֹא־נִצְפְּנ֣וּ עִתִּ֑ים [וְיֹדְעֹו כ] (וְ֝יֹדְעָ֗יו ק) לֹא־חָ֥זוּ יָמָֽיו׃

איוב 24:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מדוע משדי לא־נצפנו עתים [וידעו כ] (וידעיו ק) לא־חזו ימיו׃

Links
Job 24:1Job 24:1 Text AnalysisJob 24:1 InterlinearJob 24:1 MultilingualJob 24:1 TSKJob 24:1 Cross ReferencesJob 24:1 Bible HubJob 24:1 Biblia ParalelaJob 24:1 Chinese BibleJob 24:1 French BibleJob 24:1 German Bible

Bible Hub
Job 23:17
Top of Page
Top of Page