Jeremiah 8:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1571 [e]gam-גַּם־YesAdv
2624 [e]ḥă-sî-ḏāhחֲסִידָ֣הthe storkNoun
8064 [e]ḇaš-šā-ma-yim,בַשָּׁמַ֗יִםin the skyNoun
3045 [e]yā-ḏə-‘āhיָֽדְעָה֙knows herVerb
4150 [e]mō-w-‘ă-ḏe-hā,מֽוֹעֲדֶ֔יהָappointed timesNoun
8449 [e]wə-ṯōrוְתֹ֤רand the turtleNoun
  [wə-sūs[וְסוּס -  
  ḵ]כ] -  
5483 [e](wə-sîs(וְסִיס֙the craneNoun
  q)ק) -  
5693 [e]wə-‘ā-ḡūr,וְעָג֔וּרand the swallowNoun
8104 [e]šā-mə-rūשָׁמְר֖וּobserveVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6256 [e]‘êṯעֵ֣תthe timeNoun
935 [e]bō-’ā-nāh;בֹּאָ֑נָהof their migrationVerb
5971 [e]wə-‘am-mîוְעַמִּ֕יbut my peopleNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
3045 [e]yā-ḏə-‘ū,יָֽדְע֔וּdo knowVerb
853 [e]’êṯאֵ֖ת - Acc
4941 [e]miš-paṭמִשְׁפַּ֥טthe judgmentNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃of the LORDNoun
Hebrew Texts
ירמיה 8:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
גַּם־חֲסִידָ֣ה בַשָּׁמַ֗יִם יָֽדְעָה֙ מֹֽועֲדֶ֔יהָ וְתֹ֤ר [וְסוּס כ] (וְסִיס֙ ק) וְעָג֗וּר שָׁמְר֖וּ אֶת־עֵ֣ת בֹּאָ֑נָה וְעַמִּ֕י לֹ֣א יָֽדְע֔וּ אֵ֖ת מִשְׁפַּ֥ט יְהוָֽה׃

ירמיה 8:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
גם־חסידה בשמים ידעה מועדיה ותר [וסוס כ] (וסיס ק) ועגור שמרו את־עת באנה ועמי לא ידעו את משפט יהוה׃

Links
Jeremiah 8:7Jeremiah 8:7 Text AnalysisJeremiah 8:7 InterlinearJeremiah 8:7 MultilingualJeremiah 8:7 TSKJeremiah 8:7 Cross ReferencesJeremiah 8:7 Bible HubJeremiah 8:7 Biblia ParalelaJeremiah 8:7 Chinese BibleJeremiah 8:7 French BibleJeremiah 8:7 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 8:6
Top of Page
Top of Page