Jeremiah 7:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]hab-bā-nîmהַבָּנִ֞יםThe childrenNoun
3950 [e]mə-laq-qə-ṭîmמְלַקְּטִ֣יםgatherVerb
6086 [e]‘ê-ṣîm,עֵצִ֗יםwoodNoun
1 [e]wə-hā-’ā-ḇō-wṯוְהָֽאָבוֹת֙and the fathersNoun
1197 [e]mə-ḇa-‘ă-rîmמְבַעֲרִ֣יםkindleVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
784 [e]hā-’êš,הָאֵ֔שׁthe fireNoun
802 [e]wə-han-nā-šîmוְהַנָּשִׁ֖יםand the womenNoun
3888 [e]lā-šō-wṯלָשׁ֣וֹתkneadVerb
1217 [e]bā-ṣêq;בָּצֵ֑ק[their] doughNoun
6213 [e]la-‘ă-śō-wṯלַעֲשׂ֨וֹתto make atonementVerb
3561 [e]kaw-wā-nîmכַּוָּנִ֜יםcakesNoun
4446 [e]lim-le-ḵeṯלִמְלֶ֣כֶתfor the queenNoun
8064 [e]haš-šā-ma-yim,הַשָּׁמַ֗יִםof heavenNoun
5258 [e]wə-has-sêḵוְהַסֵּ֤ךְand to pour outVerb
5262 [e]nə-sā-ḵîmנְסָכִים֙drink offeringsNoun
430 [e]lê-lō-hîmלֵאלֹהִ֣יםgodsNoun
312 [e]’ă-ḥê-rîm,אֲחֵרִ֔יםto otherAdj
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֖עַןto the end thatSubst
3707 [e]haḵ-‘i-sê-nî.הַכְעִסֵֽנִי׃they may provoke me to angerVerb
Hebrew Texts
ירמיה 7:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הַבָּנִ֞ים מְלַקְּטִ֣ים עֵצִ֗ים וְהָֽאָבֹות֙ מְבַעֲרִ֣ים אֶת־הָאֵ֔שׁ וְהַנָּשִׁ֖ים לָשֹׁ֣ות בָּצֵ֑ק לַעֲשֹׂ֨ות כַּוָּנִ֜ים לִמְלֶ֣כֶת הַשָּׁמַ֗יִם וְהַסֵּ֤ךְ נְסָכִים֙ לֵאלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֔ים לְמַ֖עַן הַכְעִסֵֽנִי׃

ירמיה 7:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הבנים מלקטים עצים והאבות מבערים את־האש והנשים לשות בצק לעשות כונים למלכת השמים והסך נסכים לאלהים אחרים למען הכעסני׃

Links
Jeremiah 7:18Jeremiah 7:18 Text AnalysisJeremiah 7:18 InterlinearJeremiah 7:18 MultilingualJeremiah 7:18 TSKJeremiah 7:18 Cross ReferencesJeremiah 7:18 Bible HubJeremiah 7:18 Biblia ParalelaJeremiah 7:18 Chinese BibleJeremiah 7:18 French BibleJeremiah 7:18 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 7:17
Top of Page
Top of Page