Jeremiah 6:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8085 [e]šā-ma‘-nūשָׁמַ֥עְנוּWe have heardVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8089 [e]šā-mə-‘ōwשָׁמְע֖וֹthe fameNoun
7503 [e]rā-p̄ūרָפ֣וּbecome feebleVerb
3027 [e]yā-ḏê-nū;יָדֵ֑ינוּour handsNoun
6869 [e]ṣā-rāhצָרָה֙anguishNoun
2388 [e]he-ḥĕ-zî-qaṯ-nū,הֶחֱזִיקַ֔תְנוּhas taken holdVerb
2427 [e]ḥîlחִ֖ילpainNoun
3205 [e]kay-yō-w-lê-ḏāh.כַּיּוֹלֵדָֽה׃as of a woman in childbirthVerb
Hebrew Texts
ירמיה 6:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שָׁמַ֥עְנוּ אֶת־שָׁמְעֹ֖ו רָפ֣וּ יָדֵ֑ינוּ צָרָה֙ הֶחֱזִיקַ֔תְנוּ חִ֖יל כַּיֹּולֵדָֽה׃

ירמיה 6:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שמענו את־שמעו רפו ידינו צרה החזיקתנו חיל כיולדה׃

Links
Jeremiah 6:24Jeremiah 6:24 Text AnalysisJeremiah 6:24 InterlinearJeremiah 6:24 MultilingualJeremiah 6:24 TSKJeremiah 6:24 Cross ReferencesJeremiah 6:24 Bible HubJeremiah 6:24 Biblia ParalelaJeremiah 6:24 Chinese BibleJeremiah 6:24 French BibleJeremiah 6:24 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 6:23
Top of Page
Top of Page