Jeremiah 23:32
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2005 [e]hin-nîהִ֠נְנִיbeholdAdv
5921 [e]‘al-עַֽל־againstPrep
5012 [e]nib-bə-’êנִבְּאֵ֞י[am] those who prophesyVerb
2472 [e]ḥă-lō-mō-wṯחֲלֹמ֥וֹתdreamsNoun
8267 [e]še-qerשֶׁ֙קֶר֙FALSENoun
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־saidNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
5608 [e]way-sap-pə-rūmוַֽיְסַפְּרוּם֙and do tellVerb
8582 [e]way-yaṯ-‘ūוַיַּתְע֣וּand to err themVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5971 [e]‘am-mî,עַמִּ֔יand cause my peopleNoun
8267 [e]bə-šiq-rê-hemבְּשִׁקְרֵיהֶ֖םby their falsehoodsNoun
6350 [e]ū-ḇə-p̄a-ḥă-zū-ṯām;וּבְפַחֲזוּתָ֑םand by their lightnessNoun
595 [e]wə-’ā-nō-ḵîוְאָנֹכִ֨יand yet IPro
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
7971 [e]šə-laḥ-tîmשְׁלַחְתִּ֜יםdo sentVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אnorAdv
6680 [e]ṣiw-wî-ṯîm,צִוִּיתִ֗יםcommandedVerb
3276 [e]wə-hō-w-‘êlוְהוֹעֵ֛ילand profit this people at allVerb
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
3276 [e]yō-w-‘î-lūיוֹעִ֥ילוּdo the slightestVerb
5971 [e]lā-‘ām-לָֽעָם־this peopleNoun
2088 [e]haz-zehהַזֶּ֖הthisPro
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־saidNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
ירמיה 23:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִ֠נְנִי עַֽל־נִבְּאֵ֞י חֲלֹמֹ֥ות שֶׁ֙קֶר֙ נְאֻם־יְהוָ֔ה וַֽיְסַפְּרוּם֙ וַיַּתְע֣וּ אֶת־עַמִּ֔י בְּשִׁקְרֵיהֶ֖ם וּבְפַחֲזוּתָ֑ם וְאָנֹכִ֨י לֹֽא־שְׁלַחְתִּ֜ים וְלֹ֣א צִוִּיתִ֗ים וְהֹועֵ֛יל לֹֽא־יֹועִ֥ילוּ לָֽעָם־הַזֶּ֖ה נְאֻם־יְהוָֽה׃

ירמיה 23:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הנני על־נבאי חלמות שקר נאם־יהוה ויספרום ויתעו את־עמי בשקריהם ובפחזותם ואנכי לא־שלחתים ולא צויתים והועיל לא־יועילו לעם־הזה נאם־יהוה׃

Links
Jeremiah 23:32Jeremiah 23:32 Text AnalysisJeremiah 23:32 InterlinearJeremiah 23:32 MultilingualJeremiah 23:32 TSKJeremiah 23:32 Cross ReferencesJeremiah 23:32 Bible HubJeremiah 23:32 Biblia ParalelaJeremiah 23:32 Chinese BibleJeremiah 23:32 French BibleJeremiah 23:32 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 23:31
Top of Page
Top of Page