Jeremiah 22:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]hā-’ō-mêr,הָאֹמֵ֗רThat saidVerb
1129 [e]’eḇ-neh-אֶבְנֶה־I will buildVerb
  לִּי֙toPrep
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתhouse meNoun
4060 [e]mid-dō-wṯ,מִדּ֔וֹתa wideNoun
5944 [e]wa-‘ă-lî-yō-wṯוַעֲלִיּ֖וֹתand chambersNoun
7304 [e]mə-ruw-wā-ḥîm;מְרֻוָּחִ֑יםWith spaciousVerb
7167 [e]wə-qā-ra‘וְקָ֤רַֽעand cuts him outVerb
  lōwלוֹ֙toPrep
2474 [e]ḥal-lō-w-nāy,חַלּוֹנָ֔יwindowsNoun
5603 [e]wə-sā-p̄ūnוְסָפ֣וּן[it is] and ceiledVerb
730 [e]bā-’ā-rez,בָּאָ֔רֶזwith cedarNoun
4886 [e]ū-mā-šō-w-aḥוּמָשׁ֖וֹחַand paintedVerb
8350 [e]baš-šā-šar.בַּשָּׁשַֽׁר׃with vermilionNoun
Hebrew Texts
ירמיה 22:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הָאֹמֵ֗ר אֶבְנֶה־לִּי֙ בֵּ֣ית מִדֹּ֔ות וַעֲלִיֹּ֖ות מְרֻוָּחִ֑ים וְקָ֤רַֽע לֹו֙ חַלֹּונָ֔י וְסָפ֣וּן בָּאָ֔רֶז וּמָשֹׁ֖וחַ בַּשָּׁשַֽׁר׃

ירמיה 22:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
האמר אבנה־לי בית מדות ועליות מרוחים וקרע לו חלוני וספון בארז ומשוח בששר׃

Links
Jeremiah 22:14Jeremiah 22:14 Text AnalysisJeremiah 22:14 InterlinearJeremiah 22:14 MultilingualJeremiah 22:14 TSKJeremiah 22:14 Cross ReferencesJeremiah 22:14 Bible HubJeremiah 22:14 Biblia ParalelaJeremiah 22:14 Chinese BibleJeremiah 22:14 French BibleJeremiah 22:14 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 22:13
Top of Page
Top of Page