Jeremiah 2:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]’ō-mə-rîmאֹמְרִ֨יםSayingVerb
6086 [e]lā-‘êṣלָעֵ֜ץto a tree [are]Noun
1 [e]’ā-ḇîאָ֣בִיmy fatherNoun
859 [e]’at-tāh,אַ֗תָּהyouPro
68 [e]wə-lā-’e-ḇenוְלָאֶ֙בֶן֙and to a stoneNoun
859 [e]’atאַ֣תְּyouPro
  [yə-liḏ-ti-n[יְלִדְתִּני -  
  ḵ]כ] -  
3205 [e](yə-liḏ-tā-nū,(יְלִדְתָּ֔נוּhave brought me forthVerb
  q)ק) -  
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
6437 [e]p̄ā-nūפָנ֥וּthey have turnedVerb
413 [e]’ê-layאֵלַ֛יuntoPrep
6203 [e]‘ō-rep̄עֹ֖רֶף[their] back meNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
6440 [e]p̄ā-nîm;פָנִ֑ים[their] faceNoun
6256 [e]ū-ḇə-‘êṯוּבְעֵ֤תbut in the timeNoun
7451 [e]rā-‘ā-ṯāmרָֽעָתָם֙of their troubleAdj
559 [e]yō-mə-rū,יֹֽאמְר֔וּthey will sayVerb
6965 [e]qū-māhק֖וּמָהAriseVerb
3467 [e]wə-hō-wō-šî-‘ê-nū.וְהוֹשִׁיעֵֽנוּ׃and saveVerb
Hebrew Texts
ירמיה 2:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֹמְרִ֨ים לָעֵ֜ץ אָ֣בִי אַ֗תָּה וְלָאֶ֙בֶן֙ אַ֣תְּ [יְלִדְתִּני כ] (יְלִדְתָּ֔נוּ ק) כִּֽי־פָנ֥וּ אֵלַ֛י עֹ֖רֶף וְלֹ֣א פָנִ֑ים וּבְעֵ֤ת רָֽעָתָם֙ יֹֽאמְר֔וּ ק֖וּמָה וְהֹושִׁיעֵֽנוּ׃

ירמיה 2:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אמרים לעץ אבי אתה ולאבן את [ילדתני כ] (ילדתנו ק) כי־פנו אלי ערף ולא פנים ובעת רעתם יאמרו קומה והושיענו׃

Links
Jeremiah 2:27Jeremiah 2:27 Text AnalysisJeremiah 2:27 InterlinearJeremiah 2:27 MultilingualJeremiah 2:27 TSKJeremiah 2:27 Cross ReferencesJeremiah 2:27 Bible HubJeremiah 2:27 Biblia ParalelaJeremiah 2:27 Chinese BibleJeremiah 2:27 French BibleJeremiah 2:27 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 2:26
Top of Page
Top of Page