Jeremiah 2:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3256 [e]tə-yas-sə-rêḵתְּיַסְּרֵ֣ךְshall correctVerb
7451 [e]rā-‘ā-ṯêḵ,רָעָתֵ֗ךְyour own wickedness youAdj
4878 [e]ū-mə-šu-ḇō-w-ṯa-yiḵוּמְשֻֽׁבוֹתַ֙יִךְ֙and your backslidingsNoun
3198 [e]tō-w-ḵi-ḥuḵ,תּוֹכִחֻ֔ךְshall reproveVerb
3045 [e]ū-ḏə-‘îוּדְעִ֤יknowVerb
7200 [e]ū-rə-’îוּרְאִי֙therefore and seeVerb
3588 [e]kî-כִּי־thatConj
7451 [e]ra‘רַ֣ע[it is] an evilAdj
4751 [e]wā-mār,וָמָ֔ר[thing] and bitterAdj
5800 [e]‘ā-zə-ḇêḵעָזְבֵ֖ךְthat you have forsakenVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hā-yiḵ;אֱלֹהָ֑יִךְyour GodNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֤אthat notAdv
6345 [e]p̄aḥ-dā-ṯîפַחְדָּתִי֙my fearNoun
413 [e]’ê-la-yiḵ,אֵלַ֔יִךְinPrep
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־saidNoun
136 [e]’ă-ḏō-nāyאֲדֹנָ֥יthe LordNoun
3069 [e]Yah-wehיְהוִ֖הGODNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯ.צְבָאֽוֹת׃of hostsNoun
Hebrew Texts
ירמיה 2:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
תְּיַסְּרֵ֣ךְ רָעָתֵ֗ךְ וּמְשֻֽׁבֹותַ֙יִךְ֙ תֹּוכִחֻ֔ךְ וּדְעִ֤י וּרְאִי֙ כִּי־רַ֣ע וָמָ֔ר עָזְבֵ֖ךְ אֶת־יְהוָ֣ה אֱלֹהָ֑יִךְ וְלֹ֤א פַחְדָּתִי֙ אֵלַ֔יִךְ נְאֻם־אֲדֹנָ֥י יְהוִ֖ה צְבָאֹֽות׃

ירמיה 2:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
תיסרך רעתך ומשבותיך תוכחך ודעי וראי כי־רע ומר עזבך את־יהוה אלהיך ולא פחדתי אליך נאם־אדני יהוה צבאות׃

Links
Jeremiah 2:19Jeremiah 2:19 Text AnalysisJeremiah 2:19 InterlinearJeremiah 2:19 MultilingualJeremiah 2:19 TSKJeremiah 2:19 Cross ReferencesJeremiah 2:19 Bible HubJeremiah 2:19 Biblia ParalelaJeremiah 2:19 Chinese BibleJeremiah 2:19 French BibleJeremiah 2:19 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 2:18
Top of Page
Top of Page