Jeremiah 18:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7307 [e]kə-rū-aḥ-כְּרֽוּחַ־wind themNoun
6921 [e]qā-ḏîmקָדִ֥יםas with an eastNoun
6327 [e]’ă-p̄î-ṣêmאֲפִיצֵ֖םI will scatterVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
341 [e]’ō-w-yêḇ;אוֹיֵ֑בthe enemy themNoun
6203 [e]‘ō-rep̄עֹ֧רֶףthe backNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־and notAdv
6440 [e]p̄ā-nîmפָנִ֛יםthe faceNoun
7200 [e]’er-’êmאֶרְאֵ֖םI will showVerb
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֥וֹםIn the dayNoun
343 [e]’ê-ḏām.אֵידָֽם׃of their calamityNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 18:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כְּרֽוּחַ־קָדִ֥ים אֲפִיצֵ֖ם לִפְנֵ֣י אֹויֵ֑ב עֹ֧רֶף וְלֹֽא־פָנִ֛ים אֶרְאֵ֖ם בְּיֹ֥ום אֵידָֽם׃ ס

ירמיה 18:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כרוח־קדים אפיצם לפני אויב ערף ולא־פנים אראם ביום אידם׃ ס

Links
Jeremiah 18:17Jeremiah 18:17 Text AnalysisJeremiah 18:17 InterlinearJeremiah 18:17 MultilingualJeremiah 18:17 TSKJeremiah 18:17 Cross ReferencesJeremiah 18:17 Bible HubJeremiah 18:17 Biblia ParalelaJeremiah 18:17 Chinese BibleJeremiah 18:17 French BibleJeremiah 18:17 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 18:16
Top of Page
Top of Page