Jeremiah 17:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
589 [e]wa-’ă-nîוַאֲנִ֞יI [am]Pro
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
213 [e]’aṣ-tîאַ֣צְתִּי ׀do hurriedVerb
7462 [e]mê-rō-‘ehמֵרֹעֶ֣ה[being] from a pastorVerb
310 [e]’a-ḥă-re-ḵā,אַחֲרֶ֗יךָto followAdv
3117 [e]wə-yō-wmוְי֥וֹםand dayNoun
605 [e]’ā-nūšאָנ֛וּשׁthe woefulVerb
3808 [e]לֹ֥אneitherAdv
183 [e]hiṯ-’aw-wê-ṯîהִתְאַוֵּ֖יתִיhave I desiredVerb
859 [e]’at-tāhאַתָּ֣הyouPro
3045 [e]yā-ḏā-‘ə-tā;יָדָ֑עְתָּknowVerb
4161 [e]mō-w-ṣāמוֹצָ֣אthat which cameNoun
8193 [e]śə-p̄ā-ṯay,שְׂפָתַ֔יof my lipsNoun
5227 [e]nō-ḵaḥנֹ֥כַח[right] beforeAdv
6440 [e]pā-ne-ḵāפָּנֶ֖יךָout ofNoun
1961 [e]hā-yāh.הָיָֽה׃wasVerb
408 [e]’al-אַל־notAdv
1961 [e]tih-yêh-תִּֽהְיֵה־do BeVerb
Hebrew Texts
ירמיה 17:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַאֲנִ֞י לֹא־אַ֣צְתִּי ׀ מֵרֹעֶ֣ה אַחֲרֶ֗יךָ וְיֹ֥ום אָנ֛וּשׁ לֹ֥א הִתְאַוֵּ֖יתִי אַתָּ֣ה יָדָ֑עְתָּ מֹוצָ֣א שְׂפָתַ֔י נֹ֥כַח פָּנֶ֖יךָ הָיָֽה׃

ירמיה 17:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואני לא־אצתי ׀ מרעה אחריך ויום אנוש לא התאויתי אתה ידעת מוצא שפתי נכח פניך היה׃

Links
Jeremiah 17:16Jeremiah 17:16 Text AnalysisJeremiah 17:16 InterlinearJeremiah 17:16 MultilingualJeremiah 17:16 TSKJeremiah 17:16 Cross ReferencesJeremiah 17:16 Bible HubJeremiah 17:16 Biblia ParalelaJeremiah 17:16 Chinese BibleJeremiah 17:16 French BibleJeremiah 17:16 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 17:15
Top of Page
Top of Page