Isaiah 7:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרThen saidVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֮the LORDNoun
413 [e]’el-אֶֽל־untoPrep
3470 [e]yə-ša‘-yā-hūיְשַׁעְיָהוּ֒IsaiahNoun
3318 [e]ṣê-צֵא־Go forthVerb
4994 [e]נָא֙nowInj
7125 [e]liq-raṯלִקְרַ֣אתnow to meetNoun
271 [e]’ā-ḥāz,אָחָ֔זAhazNoun
859 [e]’at-tāhאַתָּ֕הyouPro
  ū-šə-’ārוּשְׁאָ֖ר -  
7610 [e]yā-šūḇיָשׁ֣וּבShear-jashubNoun
1121 [e]bə-ne-ḵā;בְּנֶ֑ךָyour sonNoun
413 [e]’el-אֶל־atPrep
7097 [e]qə-ṣêh,קְצֵ֗הthe endNoun
8585 [e]tə-‘ā-laṯתְּעָלַת֙of the conduitNoun
1295 [e]hab-bə-rê-ḵāhהַבְּרֵכָ֣הpoolNoun
5945 [e]hā-‘el-yō-w-nāh,הָעֶלְיוֹנָ֔הof the upperAdj
413 [e]’el-אֶל־inPrep
4546 [e]mə-sil-laṯמְסִלַּ֖תon the highwayNoun
7704 [e]śə-ḏêhשְׂדֵ֥הfieldNoun
3526 [e]ḵō-w-ḇês.כוֹבֵֽס׃of the fullerVerb
Hebrew Texts
ישעה 7:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר יְהוָה֮ אֶֽל־יְשַׁעְיָהוּ֒ צֵא־נָא֙ לִקְרַ֣את אָחָ֔ז אַתָּ֕ה וּשְׁאָ֖ר יָשׁ֣וּב בְּנֶ֑ךָ אֶל־קְצֵ֗ה תְּעָלַת֙ הַבְּרֵכָ֣ה הָעֶלְיֹונָ֔ה אֶל־מְסִלַּ֖ת שְׂדֵ֥ה כֹובֵֽס׃

ישעה 7:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר יהוה אל־ישעיהו צא־נא לקראת אחז אתה ושאר ישוב בנך אל־קצה תעלת הברכה העליונה אל־מסלת שדה כובס׃

Links
Isaiah 7:3Isaiah 7:3 Text AnalysisIsaiah 7:3 InterlinearIsaiah 7:3 MultilingualIsaiah 7:3 TSKIsaiah 7:3 Cross ReferencesIsaiah 7:3 Bible HubIsaiah 7:3 Biblia ParalelaIsaiah 7:3 Chinese BibleIsaiah 7:3 French BibleIsaiah 7:3 German Bible

Bible Hub
Isaiah 7:2
Top of Page
Top of Page