Isaiah 65:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3318 [e]wə-hō-w-ṣê-ṯîוְהוֹצֵאתִ֤יAnd I will bring forthVerb
3290 [e]mî-ya-‘ă-qōḇמִֽיַּעֲקֹב֙from JacobNoun
2233 [e]ze-ra‘,זֶ֔רַעa offspringNoun
3063 [e]ū-mî-hū-ḏāhוּמִיהוּדָ֖הand out of JudahNoun
3423 [e]yō-w-rêšיוֹרֵ֣שׁan inheritorVerb
2022 [e]hā-rāy;הָרָ֑יof my mountainsNoun
3423 [e]wî-rê-šū-hāוִירֵשׁ֣וּהָshall inheritVerb
972 [e]ḇə-ḥî-ray,בְחִירַ֔יmy elect itNoun
5650 [e]wa-‘ă-ḇā-ḏayוַעֲבָדַ֖יAnd My servantsNoun
7931 [e]yiš-kə-nū-יִשְׁכְּנוּ־shall dwellVerb
8033 [e]šām-māh.שָֽׁמָּה׃thereAdv
Hebrew Texts
ישעה 65:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהֹוצֵאתִ֤י מִֽיַּעֲקֹב֙ זֶ֔רַע וּמִיהוּדָ֖ה יֹורֵ֣שׁ הָרָ֑י וִירֵשׁ֣וּהָ בְחִירַ֔י וַעֲבָדַ֖י יִשְׁכְּנוּ־שָֽׁמָּה׃

ישעה 65:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והוצאתי מיעקב זרע ומיהודה יורש הרי וירשוה בחירי ועבדי ישכנו־שמה׃

Links
Isaiah 65:9Isaiah 65:9 Text AnalysisIsaiah 65:9 InterlinearIsaiah 65:9 MultilingualIsaiah 65:9 TSKIsaiah 65:9 Cross ReferencesIsaiah 65:9 Bible HubIsaiah 65:9 Biblia ParalelaIsaiah 65:9 Chinese BibleIsaiah 65:9 French BibleIsaiah 65:9 German Bible

Bible Hub
Isaiah 65:8
Top of Page
Top of Page