Isaiah 62:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5674 [e]‘iḇ-rūעִבְר֤וּGo throughVerb
5674 [e]‘iḇ-rūעִבְרוּ֙go throughVerb
8179 [e]baš-šə-‘ā-rîm,בַּשְּׁעָרִ֔יםthe gatesNoun
6437 [e]pan-nūפַּנּ֖וּprepare youVerb
1870 [e]de-reḵדֶּ֣רֶךְthe wayNoun
5971 [e]hā-‘ām;הָעָ֑םof the peopleNoun
5549 [e]sōl-lūסֹ֣לּוּcast upVerb
5549 [e]sōl-lūסֹ֤לּוּcast upVerb
4546 [e]ham-sil-lāhהַֽמְסִלָּה֙the highwayNoun
5619 [e]saq-qə-lūסַקְּל֣וּgather outVerb
68 [e]mê-’e-ḇen,מֵאֶ֔בֶןthe stonesNoun
7311 [e]hā-rî-mūהָרִ֥ימוּlift upVerb
5251 [e]nêsנֵ֖סa standardNoun
5921 [e]‘al-עַל־forPrep
5971 [e]hā-‘am-mîm.הָעַמִּֽים׃the peopleNoun
Hebrew Texts
ישעה 62:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עִבְר֤וּ עִבְרוּ֙ בַּשְּׁעָרִ֔ים פַּנּ֖וּ דֶּ֣רֶךְ הָעָ֑ם סֹ֣לּוּ סֹ֤לּוּ הַֽמְסִלָּה֙ סַקְּל֣וּ מֵאֶ֔בֶן הָרִ֥ימוּ נֵ֖ס עַל־הָעַמִּֽים׃

ישעה 62:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עברו עברו בשערים פנו דרך העם סלו סלו המסלה סקלו מאבן הרימו נס על־העמים׃

Links
Isaiah 62:10Isaiah 62:10 Text AnalysisIsaiah 62:10 InterlinearIsaiah 62:10 MultilingualIsaiah 62:10 TSKIsaiah 62:10 Cross ReferencesIsaiah 62:10 Bible HubIsaiah 62:10 Biblia ParalelaIsaiah 62:10 Chinese BibleIsaiah 62:10 French BibleIsaiah 62:10 German Bible

Bible Hub
Isaiah 62:9
Top of Page
Top of Page